Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ § 16 Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо У широкому розумінні професійне портфоліо – це впорядкований, грамотно оформлений набір досягнень організації, або ділової

Загальні питання ергономіки

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 8 Загальні питання ергономіки Бізнес вийшов на якісно новий рівень конкурентної боротьби за виробництво продуктів і збут продукції. У сучасному інформаційному

Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ § 1 Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості У 10 класі після ознайомлення із змістом проектної діяльності Ви розробляли проекти порівняно простих виробів.

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ РЕФЕРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 6. Аналіз і компонування інформації для проекту в різнсму форматі 6.3. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ РЕФЕРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ IHTEPHET – PEC У PCIB Окремо розглянемо, як треба

КОЛО ПИТАНЬ. ЯКИМИ ОПІКУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕР У ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.4. КОЛО ПИТАНЬ. ЯКИМИ ОПІКУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕР У ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Коло питань, які має вирішувати дизайнер у галузі технології, дуже широке. По-перше, це врахування трудомісткості

ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Рис. 12 Нині найзручнішим і найсучаснішим засобом пошуку та систематизації необхідної

Орієнтовний проект “Моя професійна кар’єра”. Типологія людей і їх якості. Професійні вимоги

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ § 17 Орієнтовний проект “Моя професійна кар’єра”. Типологія людей і їх якості. Професійні вимоги Кожний з вас, з наближенням часу закінчення школи, починає планувати свою майбутню професійну кар’єру. Для

Історія становлення і сутність ергономічної науки

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 7 Історія становлення і сутність ергономічної науки Офіційно термін “ергономіка” (гр. ergon – робота і nomus – закон) був прийнятий в

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.2. ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Виявлення проблеми – це формулювання предмета маркетингового дослідження. Без цього можна зібрати непотрібну й дорогу інформацію і скоріше ускладнити, ніж

ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Художнє конструювання в поєднанні з технічним (інженерним) проектуванням утворюють єдиний процес проектування об’єктів технологічної діяльності, незважаючи
Page 2 of 71234567