ТукТук (Тооке) Томас (1774-1858) – англійський економіст і статистик, близький до класичної школи політекономії. Автор досліджень з питань грошового обігу, один із представників банківської школи. Головна праця – “Історія цін і стан обігу…” в 6 т. (1838- 1857), два останніх томи написані разом з англійським економістом і статистиком У. Ньюмарчем. Досліджуючи рух товарних цін у Великобританії 1793-1856, Т. відзначав вплив змін цін на ренту, заробітну плату робітників, розміри кредиту, розвиток торгівлі тощо. Він критикував теорію грошей Рікардо, положення грошової школи, прихильники якої, поділяючи кількісну теорію грошей, виступали за повне забезпечення банкнот золотом з метою запобігання інфляції. Т. уважав, що інфляція не може виникнути, якщо банкноти випускати під облік комерційних векселів, і допускав можливість випуску паперових грошей на суму, що перевищує золоте покриття, під заставу цінних паперів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Слова обозначающие действия предметов.
Ви зараз читаєте: Тук