Народні звичаї

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 24 Народні звичаї Левада – долина біля річки за уявленням – по представлению НАРОДНІ ЗВИЧАЇ Навесні пробуджується земля, оживає природа, а з нею – радісні надії та клопоти господарів. Після

ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Морфологія та орфографія. Прикметник § 43. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ Про особливості використання в мовленні коротких і повних нестягнених форм прикметників ПРИГАДАЙМО. Які особливості художнього стилю мовлення? 357 Порівняйте виділені форми прикметників. Чи

Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ § 26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад 1. Скільки голосних і скільки приголосних звуків в українській мові? 2. Скільки букв в українському алфавіті? 3. Пригадайте, яке звукове

Вимова та написання закінчень

ПРИКМЕТНИК & 29. Вимова та написання закінчень – ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини Вишита сорочка, як душа моя… Євген Безкоровайний 258. 1. Прочитай поетичні рядки. Яке значення має

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

ІМЕННИК § 39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 311 1. Спишіть, доповнивши власними прикладами іменників, що мають форму тільки множини. 1. Назви одягу і взуття: штани,…. 2. Власні назви: Чернівці,…. 3. Назви

Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів Пригадаймо! Слова називають предмети, дії, ознаки, тобто мають лексичне значення. Так, вимовляючи слово булава, уявляємо палицю з кулястим кінцем. Вона була знаком гетьманської

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ §11. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ 99. Розгляньте таблицю. Що впливає на вибір виду речення за метою висловлювання при спілкуванні? З якою інтонацією вимовляють речення кожного

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 21. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА – НО, – ТО 260. Прочитайте. Поміркуйте, що означають виділені в реченнях дієслівні форми: дію, що її виконала конкретна особа, чи результат дії без вказівки на