УСНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ


УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 16. УСНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ

ПРИГАДАЙМО. Що таке оповідання?

527 Пригадайте, які оповідання ви читали на уроках літератури. Хто автори цих творів? Визначте тему, основну думку та композиційні елементи (зав’язка, кульмінація, розв’язка) одного з прочитаних оповідань.

Оповідання

Оповідання – невеликий за обсягом прозовий художній твір, який описує один важливий епізод, розвиток однієї події в житті невеликої кількості героїв.

Тип і стиль мовлення

Основний

тип мовлення оповідання – розповідь, але можуть бути й елементи опису та роздуму. Стиль мовлення – художній.

Зміст твору

В основі твору-оповідання про випадок із життя є подія (епізод), свідком або учасником якої ви були. У такому оповіданні потрібно розповісти про цю подію та висловити своє ставлення до неї.

Структура

Структура твору-оповідання

1. Вступ (коли і де відбувалася подія; стисла характеристика персонажів).

2. Основна частина (докладна розповідь про подію).

3. Закінчення (враження від побаченого; власні зауваження чи побажання).

Зверніть увагу

У творі-оповіданні необхідно

викласти побачене так, щоб зацікавити читача або слухача.

528 Складіть усно твір-оповідання за поданим планом. Уведіть до тексту елементи опису пташки чи природи, а також діалог. Доберіть заголовок. Якого стилю ви будете дотримуватися, виконуючи завдання?

План

1. Сергій побачив синичку з пораненим крилом.

2. Хлопець вагався, чи брати пташку додому.

3. Бажання допомогти перемогло.

4. Сергій обігрів пташину.

5. Батьки похвалили сина.

529 І. Пригадайте подію, свідком або учасником якої ви були. На основі цієї події складіть усно твір-оповідання (10-15 речень), попередньо записавши його план та визначивши тему й основну думку.

II. Послухайте оповідання, складені вашими однокласниками. Що вам сподобалося в цих творах? Про що в них ідеться (вияв людської доброти, милосердя, уваги до старших, хворих тощо)?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Фонетичний розбір слова.
Ви зараз читаєте: УСНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ