Відрізок. Довжина відрізка

УРОК 9

Тема. Відрізок. Довжина відрізка

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про властивості довжини відрізка і назви нових понять; відпрацювати навички розв’язання задач на обчислення довжин відрізків та їх частин; розвиток логічного мислення учнів.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Математичний диктант

1. Побудуйте ламану, що складається з трьох [двох] ланок.

2. Скільки можна провести відрізків з кінцями в точках В і С [М і Р]?

3.

Побудуйте відрізок ВС [KM] довжиною 35 мм [25 мм]. Як це записати?

4. Ламана складається з двох ланок довжиною 3 см і 13 мм [ 15 мм і 2 см]. Яка довжина ламаної?

5. Побудуйте відрізок AC [BD]. Між точками А і С [В і D] поставте точку М [К]. Які відрізки утворилися (назвіть усі) ? Яку рівність можна записати для цих відрізків?

II. Відпрацювання навичок

Розв’язування задач

@ Оскільки на попередніх двох уроках було повторено поняття відрізка і його довжини, поняття ламаної і супутніх понять, а також розв’язані базові задачі і задачі достатнього рівня з цієї теми, на цьому уроці слід приділити увагу розв’язанню більш

складних задач на застосування властивості вимірювання відрізків та задач на розвиток просторової уяви учнів.

1. ВІДРІЗОК. ДОВЖИНА ВІДРІЗКА

№№ 73; 74; 81.

Методичні рекомендації до виконання вправ

№ 73. Закріплює уяву про кількість відрізків, на які цей відрізок ділиться будь-якою своєю точкою (або також уяву учнів про відрізок, що є найкоротшою лінією, що сполучає будь-які дві різні точки).

Перш за все треба звернути увагу учнів на те, що зовсім не треба для правильного розв’язання задачі робити точний рисунок (бо взагалі це без розв’язання зробити повністю неможливо) – достатньо лише показати на рисунку правильне розташування точок М і К на відрізку АВ (можна обговорити можливі випадки) і звернути увагу на те, яка саме частина умови задачі однозначно вказує лише на один варіант (точка К лежить між точками М і В).

Відрізок. Довжина відрізка

№ 74. Той самий момент, що й у № 73, але із застосуванням до цього випадку властивості про вимірювання відрізків. Слід ще раз звернути увагу учнів, що вираз “точка К лежить між точками М і В” еквівалентний виразу “точка К належить відрізку MB”. Тому під час розв’язування цієї вправи записи повинні бути відповідними. Наприклад: АВ = 28 см; точка М лежить на відрізку АВ; AM + MB = АВ; AM = 12 см, отже, МВ = АВ – АМ; МВ = 28 – 12 = 16 см.

Точка К лежить на відрізку MB, отже: МК + КВ = МВ, МВ = 16 см; BK = 9 см,

Тоді MK = MB – BK; MK = 16 – 9 = 7 см.

Відповідь. МК = 16 – 9 = 7 см.

№ 81. Відпрацювання тих самих моментів, що й у №№ 73,74.

2. ЛАМАНА

№ 78 б), № 27 (дивись робочий зошит), № 32 (робочий зошит).

Додатково: задачі-головоломки

№ 33 (робочий зошит), № 31 (робочий зошит).

Скільки відрізків зображено на рисунку 4?

Відрізок. Довжина відрізка

№ 31 (робочий зошит)

@ Якщо дітям важко відповісти, як знайти правильне розв’язання, можна допомогти їм, поставивши запитання:

– У скільки разів відрізок довжиною 4 см менший за відрізок довжиною 36см? (36 : 4 = 9).

– Скільки відрізків довжиною 4 см складають відрізок у 36 см? (4 – 9 = 36; 9)

– Скільки точок треба поставити на відрізку АВ, щоб поділити його на 2; 3; 4; 9 рівних частин?

Відрізок. Довжина відрізка

III. Домашнє завдання

П. 3, № 80; 75; 71; на повторення № 91; додатково № 82.

@ (Під час оголошення домашнього завдання не слід забувати його коментувати, зокрема звернути увагу на № 91 – на повторення, наголосивши, що для виконання завдання треба згадати, що таке третина числа і як її знайти.)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які групи організмів населяють нашу планету.
Ви зараз читаєте: Відрізок. Довжина відрізка