Взаємовідносини між організмами


Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ

Екологія – наука, що вивчає взаємозв’язки організмів та надорганізмових систем між собою та з довкіллям.

Екологічні чинники – будь-які властивості та компоненти довкілля, які впливають на організми.

Взаємовідносини між організмами

Взаємовідносини між організмами

α

β

Тип відносин

Конкуренція

+

Хижацтво, паразитизм

+

+

Мутуалізм

0

Аменсалізм

+

0

Коменсалізм

0

0

Нейтралізм

Екологічна

ніша – положення, яке вид займає в тому чи іншому угрупованні; це не лише його становище у просторі, а й функціональна роль у екосистемі та ставлення до абіотичних чинників середовища існування.

Популяційна екологія описує коливання чисельності різних видів та встановлює їх причини.

Популяція – це група особин виду, які тривалий час мешкають на певній території, вільно схрещуються

та відносно ізольовані від інших популяцій.

Структура популяції (її стан на даний момент):

– чисельність – загальна кількість особин у популяції;

– щільність – середня кількість особин на одиниці площі чи об’єму;

– статево-вікова піраміда.

Взаємовідносини між організмами

Динаміка популяції – (її зміни у часі):

– народжуваність – кількість особин, які народжуються за одиницю часу;

– смертність – кількість особин, яка гине за одиницю часу;

– еміграція – відхід особин із популяції;

– імміграція – прибуття особин до популяції.

Швидкість зміни чисельності

Взаємовідносини між організмами

Екосистема – сукупність організмів та середовища їх існування, які пов’язані обміном енергії, речовини та інформації.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Типи угруповання тварин.
Ви зараз читаєте: Взаємовідносини між організмами