Якість кредитного портфеля

Якість кредитного портфеля – комплекс найважливіших критеріїв, за допомогою яких кредитний портфель оцінюється з боку захищеності від можливих втрат та ліквідності активів банку. Для оцінки захищеності від можливих втрат використовують такі критерії: 1) коефіцієнт забезпеченості кредиту (визначається як співвідношення загальної суми забезпечення кредитів до загальної суми кредитів); коефіцієнт забезпеченості збитків (розраховується як відношення кредитного забезпечення за збитковими кредитами до величини чистих списань за певний

період); коефіцієнт захищеності кредитів (визначається відношенням резервів на покриття збитків за кредитами до загальної суми кредитів); коефіцієнт покриття збитків за кредитами (обчислюється як відношення резерву на покриття збитків за кредитами до збиткових кредитів); коефіцієнт покриття кредитів капіталом (розраховується як відношення капіталу банку до загальної суми кредитів). З точки зору ліквідності активів банку Я. к. п. розрізняють високоліквідні активи (перебувають у готівковій формі або можуть бути швидко реалізовані на ринку – готівка, дорожні чеки, золоті резерви, державні цінні папери, кошти на
рахунках в інших банках; у розвинених країнах світу до цих активів також включають банківські акцепти, векселі та цінні папери першокласних емітентів); 2) ліквідні активи (можуть бути перетворені на готівку протягом певного періоду – платежі на користь банку з термінами виконання за визначений період, дебіторська заборгованість, інші цінні папери, крім високоліквідних); 3) низьколіквідні активи (протерміновані, пролонговані та безнадійні кредити, цінні папери, які не обертаються на ринку, ненадійна дебіторська заборгованість та основні фонди).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Захисна поведінка.
Ви зараз читаєте: Якість кредитного портфеля