Забезпечення позову

Забезпечення позову – вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів з охорони матеріально-правових інтересів позивача, які за його позовом про присудження гарантують реальне виконання позитивно прийнятого рішення. Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; забороною здійснювати певні дії; забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві; зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про право

власності на нього або про виключення його з опису; зупиненням стягнення на підставі виконавчого напису нотаріального органу, коли боржник оскаржує цей напис у позовному порядку. Вжиття заходів із З. п. можливе за заявою осіб, які беруть участь у справі, та з ініціативи суду. Заява про З. п. розглядається в день подання її без повідомлення інших осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про З. п. виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Прийняте судом рішення про З. п. може бути змінене або скасоване. Суд може допустити заміну одного способу іншим, а також кілька забезпечень, щоб загальна
сума їх не перевищувала позовної. Особи, винні у порушенні ухвали про З. п., можуть бути оштрафовані, а позивач має право стягнути з них збитки, заподіяні невиконанням ухвали. У разі відмови в позові після набрання рішенням законної сили відповідач може стягнути з позивача збитки, заподіяні йому З. п.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Господарське життя в античних полісах північного причорномор'я.
Ви зараз читаєте: Забезпечення позову