Правоздатність цивільна

Правоздатність цивільна – здатність особи мати цивільні права і обов’язки. Розрізняють П. громадян і П. юридичних осіб. Я. громадян визнається рівною мірою за всіма громадянами України. Виникає в момент народження і припиняється із смертю. Громадяни можуть мати майно на праві власності, успадковувати його, здійснювати підприємницьку і будь-яку іншу не заборонену законом діяльність, створювати самостійно або спільно з іншими громадянами і організаціями юридичні особи, здійснювати будь-які не заборонені законом угоди і брати участь у

зобов’язаннях, обирати місце проживання, мати права автора наукового або літературного твору, мистецтва, винаходу або іншого результату інтелектуальної творчості, мати інші майнові і особисті немайнові права. П. юридичних осіб має свої особливості. Юридична особа наділена правом здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать обраним цілям і вимогам законодавчих актів. Вона може бути обмежена в правах лише у разі і в порядку, передбачених законодавчими актами. Окремими видами діяльності, передбаченими законодавством, юридична особа може займатися лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Рішення
про обмеження прав вона може оскаржити до суду або до арбітражного суду. П – юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а якщо вона повинна діяти на підставі загального положення про організації певного виду,- з моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Якщо статут підлягає реєстрації, П. юридичної особи виникає з моменту реєстрації його (ст. 26 Цив. К. України).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Багатозначні дієслова приклади.
Ви зараз читаєте: Правоздатність цивільна