ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.2. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ

Закон Ома для ділянки кола. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі U та обернено пропорційна опору провідника R (рис. 16) :

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 16

Опір провідника (R) – це властивість провідника чинити опір струму, який проходить по ньому.

Опір металевого провідника залежить від його розмірів,

матеріалу і температури:

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Де ρ – питомий опір провідника. Це величина, яка чисельно дорівнює опору провідника завдовжки 1 м з поперечним перерізом 1 м2 (рис. 17):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 17

Одиниця опору встановлена на підставі закону Ома:

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Термічний коефіцієнт опору (α) – відносна зміна опору провідника при нагріванні його на один градус.

Для чистих металів

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

У деяких металів і сплавів за температур Тс, близьких до абсолютного нуля (0,2 … 23 К), питомий опір дорівнює

нулю – надпровідність (рис. 18).

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 18

Електропровідність провідника (G) – це величина, обернена опору провідника:

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Одиниця електропровідності – сименс (См):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Закон Ома у векторній формі: ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Де γ – питома електропровідність, величина, обернена питомому опору провідника:

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Напруга (спадання напруги):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Під час дії тільки кулонівських сил (А = Ак):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Під час дії тільки сторонніх сил (А = Астор):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ– електрорушійна сила (ЕРС).

Під час дії кулонівських і сторонніх сил (А = Ак+Астор):

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ  ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Продовольча розкладка.
Ви зараз читаєте: ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ