ЗАКОН СИСТЕМОПЕРІОДИЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН СИСТЕМОПЕРІОДИЧНИЙ – принципи структ. побудови однорідних прир. систем в ієрархічному підпорядкуванні та керування ними, складання прир. систем одного рівня організації (ієрархії), повторюються з деякою правильністю залежно від дії єдиного системоутворювального чинника (комплексу чинників). Особливими виявами цього заг. закону є періодичний закон хім. елементів (єдиний чинник – заряд атомного ядра), закон гомологічних рядів (єдиний чинник – ген. структура) та ін. подібні закони й закономірності. 3. с. важливий для прогнозування пошуку аналогічних систем і складання для них періодичних таблиць (такі таблиці можливі не тільки для хім. елементів). Цій роботі передує складання схеми глобальної ієрархії прир. систем. Такі дослідження мають надзвичайне значення, оскільки дають змогу глибше зрозуміти принципи складання та функціонування прир. систем, їх співпідпорядкованість, дають кількісні відображення закону оптимальності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.