Делегування повноважень


Делегування повноважень – передача повноважень на здійснення певної діяльності (дій) одного суб’єкта управлінських відносин (органу, службової особи) іншому, яке супроводжується переважно тимчасовою зміною компетенції відповідних суб’єктів управлінських відносин. Д. п. відбувається у формі адміністративного доручення і є однією з адміністративно-правових форм забезпечення оперативності та підвищення ефективності управління. Д. п. має на меті посилити гнучкість управління і досягти найраціональнішого поділу та кооперації управлінської праці. Розрізняють два види Д. п.: 1) у взаємовідносинах управління між органами, установами і організаціями; 2) всередині окремої організаційної структури (апарату, управління підприємств, установ, організацій). Д. п. відбувається на підставі певного адміністративного акту (наказу, розпорядження). Випадки Д. п. можуть бути також і прямо передбачені законом (наприклад, ст. 1 Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про формування місцевих органів влади і самоврядування” передбачала делегування головам місцевих Рад народних депутатів та очолюваним ними виконавчим комітетам повноважень державної виконавчої влади).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Слова обозначающие признаки предметов.
Ви зараз читаєте: Делегування повноважень