Торговельне (комерційне) право

Торговельне (комерційне) право – сукупність правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності певні майнові та немайнові відносини. Впродовж кількох століть у розвинених країнах Заходу сформувалися дві правові системи регулювання таких відносин. У Франції,
.

Безробітні

Безробітні – працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежної від них причини не мають заробітку (або інших передбачених чинним законодавством доходів) через відсутність відповідної роботи, зареєстровані в державній службі зайнятості, шукають роботу і хочуть

Тайм-чартер

Тайм-чартер – різновид договору, за яким вантаж перевозиться судном, зафрахтованим фрахтувальником на певний час. Цей договір має ознаки як договору перевезення, так і договору оренди. Див. також Чартер.

Реєстрація підприємств

Реєстрація підприємств – дії державних органів, внаслідок яких підприємство набуває права юридичної особи. Р. п. здійснюється у виконкомах міської, районної в місті Рад народних депутатів за місцем знаходження підприємства. Для Р. п. подаються рішення

Припинення права користування землею

Припинення права користування землею – процедура, яка грунтується на встановлених законом підставах та порядку припинення права постійного і тимчасового користування земельними ділянками. Права користувачів земельними ділянками гарантуються законом. Складовою частиною гарантій цих прав є

Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускає виключно інвестиційний фонд або інвестиційна компанія і який дає його власнику право на одержання доходу у вигляді дивідендів. І. с. є засобом, за допомогою якого здійснюється діяльність

Цивільна відповідальність

Цивільна відповідальність – одна з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає в примусовому впливові на порушника цивільних прав і обов’язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки.

Відсторонення від роботи

Відсторонення від роботи – тимчасова заборона працівникові виконувати функції, покладені на нього трудовим договором, з одночасним припиненням виплати заробітної плати. На відміну від звільнення, В. від р. не розриває трудового договору. За ст. 46