Спілки кооперативів

Спілки кооперативів – об’єднання кооперативів (товариств) на добровільних засадах за видами діяльності або за територіальними ознаками в районах, областях, Автономній Республіці Крим і в країні в цілому з метою сприяння їх розвитку. Відповідно до

Конституційний Договір

Конституційний Договір – політико – правова угода між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України.

Право власності на землю

Право власності на землю – сукупність правових норм, які закріплюють належність земель певним фізичним та юридичним особам, державі і визначають обсяг та зміст прав власника землі, а також способи і межі здійснення таких прав.

Патентоспроможність

Патентоспроможність – здатність результату науково-технічної діяльності одержати правову охорону від держави. Цим результатом може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок та інші об’єкти промислової власності, які згідно з чинним законодавством відповідають умовам П., тобто

Охорона всесвітньої культурної спадщини

Охорона всесвітньої культурної спадщини – комплекс внутрідержавних і міжнародно-правових заходів, спрямованих на захист цієї спадщини. Культурні надбання кожного народу є складовою частиною всесвітньої культурної спадщини, у збереженні якої заінтересоване міжнародне співтовариство. Держави охороняють свою

Відсторонення обвинуваченого від посади

Відсторонення обвинуваченого від посади – захід процесуального примусу, що його вживає слідчий, коли, на його думку, подальше залишення на посаді обвинуваченого, який є службовою особою, може перешкодити розслідуванню справи або призвести до продовження злочинної

Відповідальність часткова

Відповідальність часткова – в цивільному праві відповідальність кількох боржників у зобов’язанні. В цьому разі, якщо інше не випливає із закону або договору, кожний із боржників повинен виконати зобов’язання в рівній частині з іншими боржниками.

Кримінологія

Кримінологія (лат. crime – злочин і грец. logos – учення) – наука про злочинність, яка вивчає властивості людей та особливості середовища їхнього проживання для того, щоб знайти відповіді на питання: “чому скоєно злочини?” і