Злочин


Злочин – передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші, права і свободи громадян, а також інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок (ч. 1 ст. 7 КК України). З цього поняття З. випливають чотири його ознаки: суспільна небезпечність,


протиправність, винність і карність. Перша ознака – суспільна небезпечність – означає, що діяння завдаватиме шкоди об’єктам кримінально-правової охорони – суспільним відносинам. Вони визначені ч. 1 ст. 7 КК України. Це – суспільний лад України, її політична й економічна системи, власність, особа, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян й увесь правопорядок. Суспільна небезпечність має свої характер і ступінь. Характер суспільної небезпечності визначає якісну властивість шкідливості З. Він залежить від важливості суспільних відносин, на які посягає З., змісту шкоди, способу вчинення дій, форми вини, мотиву і мети З. Ступінь суспільної небезпечності. З. визначає кількісне відображення небезпечності діянь одного й того самого характеру. У ч. 2 ст. 7 КК передбачено, що не є З. дія або бездіяльність, яка хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначущість не становить суспільної небезпеки, тобто відсутність суспільної небезпеки за малозначущістю діяння означає, що відсутній і сам 3. Під малозначущістю розуміють відсутність шкоди або спричинення вельми незначної шкоди. Друга ознака З.- протиправність – є юридичним вираженням суспільної небезпечності й означає, що З. є лише таке діяння, яке передбачене в чинному кримінальному законі. КК України не допускає застосування кримінально-правових норм за аналогією. Третя ознака З.- винність – означає, що злочином визнається лише діяння, вчинене умисно або з необережності. Четвертою ознакою З. є карність. Ця ознака не свідчить, що за кожний З. обов’язково повинно призначатися покарання. КК України дає змогу звільнити винного від кримінальної відповідальності й покарання та від відбуття покарання. Однак якщо діяння за законом не карається, воно не може вважатися З.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Спільнокореневі слова.
Ви зараз читаєте: Злочин