Цінність праці

Цінність праці – здатність праці розвивати сутнісні сили (риси, якості) людини, вдосконалювати її біосоціальну природу. Основними сутнісними силами людини є біологічна, психологічна, економічна, соціально-політична, космічна. В процесі праці, що розглядається у фізіологічному аспекті, людський організм виконує певні функції, кожна з яких є витратами мозку, нервів, мускулів, органів чуттів та ін. Ц. п. у такому аспекті – збереження індивіда як біологічного явища. Тривала фізична бездіяльність руйнує людину, а творча праця є засобом збереження

її здоров’я, отримання насолоди й водночас реалізації високого призначення людини на землі – вдосконалення світу. Негативно впливає на біологічну сутність людини лише беззмістовна, виснажлива праця юридично підневільної людини (раба, кріпака) чи виснажлива, монотонна, підпорядкована рухові машин і механізмів праця найманого працівника. Психологічна риса (якість) сутнісних сил людини – реалізація її волі, свідомо поставленої мети, охоплює сукупність емоцій, переживань,
характер, темперамент, які формують духовний світ людини, складовими якого є інтелект, пам’ять, воля тощо, а формами вияву – гама почуттів, думок, коротко – і довготермінових цілей людини та мобілізації енергії, волі для їх досягнення. Праця як психологічна сутність людини є її високим моральним обов’язком, а щодо Ц. п. возвеличує людину, утверджує її особистість і гідність, формує і виховує волю і характер, узгоджує її фізичні і духовні риси, викликає повагу і визнання в інших людей. З огляду на це втрата змістовної роботи у багатьох розвинених країнах світу за своїм психологічним впливом розцінюється як значний психологічний тиск на безробітних, що збільшує кількість серцевих захворювань, трагічних випадків. Економічна сутність людини формується в процесі взаємодії основних рис людини-працівника і людини-власника (див. Людина економічна). Загалом Ц. п. в економічному аспекті на макроекономічному рівні передбачає створення матеріальних і духовних благ, зростання економічного потенціалу країни, посилення її конкурентоспроможності на світовому ринку, підвищення життєвого рівня населення, тому збільшення безробіття на 1% призводить до втрати річної продукції більш як на 2%. Соціально-політична якість сутності людини полягає в тому, що вона є соціальною істотою, що лише в межах колективу, соціальної групи або нації, самостійної держави (що служить інтересам народу) розвиваються її сутнісні сили. Космічний аспект сутності людини полягає в тому, що її життєдіяльність пов’язана з космосом, а сама вона є мікрокосмосом у макроекономічній системі, частинкою енергетичних потоків у Всесвіті. Уперше на взаємозв’язку діяльності людини з космосом акцентував увагу у XV ст. голландський учений Х. Гюйгенс. В. Вернадський розвинув її в концепції ноосфери (див. Вернадський В.).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Проблема чистої води.
Ви зараз читаєте: Цінність праці