Обов’язкові страхові внески

Обов’язкові страхові внески – платежі, які вносять за працівників підприємства, установи і організації, а також деякі категорії громадян особисто до Пенсійного фонду України. їх вносять також громадяни, які використовують у домашньому господарстві працю найманих

Спілка юристів України

Спілка юристів України – добровільне громадське об’єднання юристів, що діє на засадах самоврядування. Створена 14.IV.1991 на установчому з’їзді в м. Києві. Статут С. ю. У. зареєстровано 24.VI.1991, після чого вона набула статусу юридичної особи.

Сільськогосподарське право

Сільськогосподарське право – комплексна галузь права, що регулює безпосередньо пов’язані з землеробством відносини, які складаються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і реалізації. С. п. сформувалось у колишньому СРСР в 70-ті роки

Кодекс України про надра

Кодекс України про надра – законодавчий акт, прийнятий Верховною Радою України 27.VII. 1994. Складається з дев’яти розділів і шести глав. Регулює відносини у гірничій галузі з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення

Охорона авторських прав

Охорона авторських прав – охорона прав, яка здійснюється шляхом ухвалення міжнародних багатосторонніх і двосторонніх угод. Основними багатосторонніми угодами є: Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1952) і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх

Франко-перевізник

Франко-перевізник (англ. FCA, Free Carrier) – умови до говору міжнародної купівлі – продажу, за яким продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з поставки товару тоді, коли він передав товар, який пройшов митну очистку

Вимушений прогул

Вимушений прогул – час, протягом якого працівник з вини власника або уповноваженого ним органу був позбавлений змоги працювати. В. п. працівника має місце при незаконній відмові у прийнятті його на роботу або при несвоєчасному

Санкція прокурора

Санкція прокурора – дозвіл прокурора на проведення певних передбачених законом слідчих і оперативно-розшукових дій. С. п. є обов’язковою зокрема у випадках: обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (ст. .14, 157 КПК); відсторонення