СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ – розділ соціології, в якому розглядаються проблеми молоді як специфічної соціально-демогр. групи, її інтеграції в суспільстві, а також виховання, освіти та самоствердження в різних соціальних умовах. У сучасному

СОЦІОЛОГІЗМ ВУЛЬГАРНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЗМ ВУЛЬГАРНИЙ (вульгарна соціологія) – науково некоректне, грубе пояснення чи інтерпретація соціальних процесів та явищ, пов’язане зі спрощеним розумінням їх природи, розвитку, взаємозв’язків тощо. Поняття С. в. є калькою вжитого

ВИМІРЮВАННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИМІРЮВАННЯ – процедура позначення числами за певними правилами ознак чи властивостей об’єкта, який вивчається соціологом, в результаті чого дослідник надалі вже має справу не з множиною якісно різних характеристик об’єкта,

ВІКОВО-РОЛЬОВІ ОЧІКУВАННЯ (ЕКСПЕКТАЦІЇ)

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВІКОВО-РОЛЬОВІ ОЧІКУВАННЯ (ЕКСПЕКТАЦІЇ) – норми і вимоги соціального оточення, які висуваються перед людиною, на тому чи іншому її віковому етапі і які полягають в очікуванні від неї освоєння певних ролей,

Особистість і проблеми соціалізації

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ДРУГА. ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ В процесі розвитку будь-якої науки формується свій понятійний апарат, свої специфічні методи дослідження, свої концепції і

КОНТ (CONTE) Огюст

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОНТ (CONTE) Огюст (1798 – 1857) – франц, філософ, соціолог, основоположник позитивізму та соціології як науки, що перший окреслив її предмет, структуру, функції. Народився в м. Монпельє, навчався в паризькій

Соціологія релігії

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ТРЕТЯ СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Розділ 6 СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 6.9. Соціологія релігії Соціологія релігії – одна із галузей

КЕРІВНИК

Соціологія короткий енциклопедичний словник КЕРІВНИК – особа, на яку соціальними ін-тами влади покладені функції управління колективом (організацією), підлеглими. Він несе адміністративну, екон. та юридичну відповідальність за конкретний об’єкт управлінської діяльності, відіграє провідну роль у

ЖИТТЯ СОЦІАЛЬНЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЖИТТЯ СОЦІАЛЬНЕ – а) компонент сусп. життя (див. Життя суспільне); б) сукупність різноманітних форм спільної діяльності людей, спрямованої на забезпечення умов і засобів їх існування, реалізацію потреб, інтересів, цінностей, вияв,

МОРФОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник МОРФОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ – процес формування, становлення та розвитку суспільства (спільноти) через поєднання різних соціальних елементів, які знаходяться у певних залежностях та зв’язках. Вони відтворюють соціум як систему, самостійний суб’єкт, котрий
Page 5 of 57« First...34567...102030...Last »