ДЖЕНЕРАЛІЗМ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДЖЕНЕРАЛІЗМ – один з напрямів розвитку діяльності сучасних фахівців, менеджерів та підприємців, що означає вміння швидко адаптуватися до змін і переключатися з одного виду діяльності на інший завдяки широті знань,

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ – засоби збору та аналізу інформації про впорядкований групою респондентів чи експертів перелік певних об’єктів за даним критерієм. Практика свідчить, що майже завжди опитувальний документ (анкета, текст)

СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ – галузь соціології, що спеціалізується на вивченні закономірностей функціонування і розвитку організацій (підприємств, установ, закладів тощо). Основна проблематика С. о. – оптимізація стилю керівництва, підвищення рівня керованості організацій,

РИМСЬКИЙ КЛУБ

Соціологія короткий енциклопедичний словник РИМСЬКИЙ КЛУБ – міжнар. неурядова організація, заснована у 1968 р. у Римі групою вчених – економістів, громадських діячів, представників ділових кіл, службовців нац. та міжнар. організацій. Метою Р. к. є

ВЛАСТИВІСТЬ СОЦІАЛЬНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВЛАСТИВІСТЬ СОЦІАЛЬНА – іманентно (внутрішньо, безпосередньо) притаманна соціальному явищу чи процесові характеристика, що фіксує його сусп. природу та індивідуальну специфіку. Завдяки своїм властивостям кожне соціальне явище зберігає якісну і кількісну

СОЦІОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВА

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВА – галузева соціологія, об’єктом якої є сфера військ.-соціальної життєдіяльності суспільства по створенню внутрішньої і зовнішньої безпеки, необхідних умов функціонування і діяльності суспільства, держави, їх суб’єктів (спільнот, індивідів, громадян)

РУЧКА Анатолій Олександрович

Соціологія короткий енциклопедичний словник РУЧКА Анатолій Олександрович (20.01.1940, м. Темрюк Краснодарського краю, РРФСР) – укр. соціолог, д-р філос. наук, фахівець з теорії та історії соціології, соціології культури та масових комунікацій. Закінчив філос. ф-т Київського

КУЛЬТУРА СОЦІОЛОГІЧНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРА СОЦІОЛОГІЧНА – рівень професійної майстерності, наук, досягнень соціологів країни чи школи, яким визначається і гарантується стандарт якості соціол, досліджень, надійність їх результатів, авторських висновків і прогнозів, а також авторитет

СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ – напрям соціол. досліджень, предметом яких є різноманітні і суперечливі взаємовідносини науки і суспільства в цілому, науки і різних сфер суспільства; тенденції розвитку і функціонування науки як соціального

АНАЛІЗ ШЛЯХОВИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНАЛІЗ ШЛЯХОВИЙ – вид багатовимірного аналізу, який застосовується для побудови причинних моделей за допомогою перевірки зв’язків між залежною змінною та двома чи більше незалежними змінними. При цьому слід розрізняти екзогенні
Page 3 of 5712345...102030...Last »