ПІЧА Володимир Маркевич

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПІЧА Володимир Маркевич (26.04.1938, м. Херсон) – укр. соціолог. Закінчив Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. Працює проф. каф. суспільно-гуманітарних наук Укр. академії друкарства (м. Львів). Канд. філос. наук. (1970),

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ – форми вияву залежностей між індивідами і групами, що скріплюють, спрямовують та обрамляють їх діяльність, об’єднання в спільноти. У суспільстві ні діяльність, ні спілкування людей неможливі

СОЦІОЛОГІЯ МЕДИЦИНИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МЕДИЦИНИ – галузева соціол. дисципліна, що вивчає взаємозв’язок здоров’я і соціальних аспектів життєдіяльності людей, а самих людей (пацієнтів) – у єдності біол. і соціальних характеристик. С. м, формується на

САНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник САНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ – система вжитих керівником заходів впливу на поведінку працівників з метою піднесення ефективності їх трудової ролі. Ці заходи виконують компенсаційну, стабілізуючу та стимулюючу функції. Розрізняють С. у. позитивні

Структурний функціоналізм

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.2. Структурний функціоналізм Структурний функціоналізм (або структурно-функціональний аналіз) – один

ПРИЧИННІСТЬ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРИЧИННІСТЬ – принцип, за яким встановлюються причина та вплив між двома змінними. Причинний зв’язок – це зв’язок, за якого здійснення першої події є достатньою умовою для здійснення наступної події. Щоб

ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ (“школа політ, ариф – метиків”) – назва перших англ. дослідників (Дж. Граунт, В. Петті, Е. Галлей, Г. Кінх та ін.), котрі використали методи кількісного аналізу для вивчення соціально-демогр.

ДОНЦОВ Дмитро Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДОНЦОВ Дмитро Іванович (17.08.1883, Мелітополь – 30.03.1973, Канада) – укр. публіцист, літ. критик і політик. З 1939 р. – в еміграції. Становлення соціол. поглядів відбувалося під впливом праць Г. Спенсера,

ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА – форма соціальної поведінки, у якій реалізується здатність особи орієнтуватися на мету розвитку, виявлення ініціативи, формування пошуку способу життя, вихід її активності за межі звичного соціоекон. контексту життєдіяльності.

Об’єкт і предмет соціології

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 1.1. Об’єкт і предмет соціології Незважаючи на те, що вік соціології
Page 4 of 57« First...23456...102030...Last »