Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909)Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909) – американський економіст, соціолог, дослідник проблеми управління, автор теорії “підприємницької економіки”. Головне завдання менеджерів Д. вбачає у створенні у найманих працівників потужних стимулів до праці. На мікрорівні такі стимули виявляються у задоволенні кожного працівника своєю працею, основою яких є рівень заробітної плати. Принципом побудови ситуаційного підходу в управління він називає необхідність конкретного аналізу певної ситуації для прийняття виважених управлінських рішень. Під “підприємницькою економікою” Д. розуміє інноваційну економіку, створену підприємцями і менеджерами, а визначальною ознакою підприємницької фірми – інновацію, яку слід відрізняти від винаходу або відкриття. Велика компанія, на його думку, повинна базуватись на систематичних нововведеннях (див. Теорія підприємницької економіки П. Дрокера), є одним з авторів концепції суспільства знань (див. Суспільства знань концепція).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Фізико географічне районування південної америки.
Ви зараз читаєте: Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909)