Фондовий ринок


Фондовий ринок – складова фінансового ринку, в межах якої формується система відносин економічної власності та організаційно-економічних відносин з приводу випуску, розміщення і купівлі-продажу цінних паперів. Двома основними підсистемами цього ринку є первинний ринок цінних паперів, на якому відбувається емісія акцій, облігацій та інших цінних паперів (векселів, чеків, депозитних сертифікатів та ін.), і вторинний ринок цінних паперів, на якому відбувається їх перепродаж на фондовій біржі. Суб’єктами Ф. р. є підприємства, фірми і компанії

різних форм власності (передусім акціонерні компанії), комерційні банки та інші фінансово-кредитні організації, а також держава та домашні господарства. Так, у США його учасниками безпосередньо або опосередковано (через взаємні фонди) наприкінці 90-х XX ст. було понад 55% населення країни, тоді як у 50-х – лише 5%; в Європі на початку XXI ст. здійснювалось бл. 700 первинних розміщень. Особливістю розвитку Ф. р. за сучасних умов є: 1) посилення конкурентної боротьби між його професійними учасниками; 2) зростання його комерціалізації, тобто перетворення на відкриті акціонерні компанії (такою, зокрема, 2000 стала Лондонська
фондова біржа); 3) об’єднання первинних і вторинних Ф. р. передусім у країнах Західної Європи, а також тенденція до об’єднання бірж в цьому регіоні; 4) значне збільшення загальних обсягів капіталізації світового Ф. р. (якщо 1990 вони становили бл. 9 трлн дол., то 1999 – 25 трлн дол.). Наприкінці 2001 капіталізація акцій у США становила 128%, у країнах єврозони – 66%. Водночас з березня 2000 по березень 2002 обсяг операцій з акціями і облігаціями скоротився майже на 35% і зріс обсяг операцій похідних інструментів. Крім того, значно скоротився ринок акцій високотехнологічних компаній; 5) пожвавився процес уніфікації нормативної бази регулювання операцій на цьому ринку. В Україні розвиток Ф. р. (особливо вторинного) лише розпочався, свідченням чого є незначний обсяг торгів на ньому.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Антоніми великий малий.
Ви зараз читаєте: Фондовий ринок