Генетика популяцій – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів


Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Спадковість і мінливість організмів

Генетика популяцій

За відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей у популяції, співвідношення частот алелей і частот генотипів зберігаються в подальших поколіннях. Якщо ж співвідношення частот алелей виводиться з рівноваги, а потім тимчасова дія, яка викликала цю зміну, припиняється, популяція переходить на новий рівноважний рівень.
Якщо є два алелі А і а, то pівноважні частоти алелей генів описуються Формулою Харді-Вайнберга P + q = 1; а частоти можливих генотипів описуються рівнянням:
Генетика популяцій   Спадковість і мінливість організмів   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
де р – частота алеля А, q – частота алеля а, р2 – частота генотипу АА, 2pq – частота генотипу Аа, q2 – частота генотипу аа.
Закон Харді-Вайнберга дозволяє обчислити частоти алелей і генотипів у випадках, коли не всі генотипи можуть бути ідентифіковані через домінантність деяких алелей. Цей закон справедливий за відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей: відбору, міграцій, мутацій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Слова з буквосполученням ьо.
Ви зараз читаєте: Генетика популяцій – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів