РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ


Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Розмноження притаманне усім живим істотам, завдяки йому забезпечується безперервність життя.

Форми розмноження організмів

Вегетативне – багатоклітинними частинами

Нестатеве – за допомогою окремих клітин

Статеве – при злитті двох гамет, ідо походять від двох батьківських особин

Вегетативні частини рослин; брунькування (тварини)

Поділ (одноклітинні); шизогонія, спороутворення (у рослин та грибів)

Ізогамія, анізогамія, оогамія; партеногенез

Кількісні збірні числівники.
Ви зараз читаєте: РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ