Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території. Природні області

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 7. КРИМСЬКІ ГОРИ §41. Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території. Природні області Географічна розминка Пригадайте, в яких кліматичних поясах розташовані Кримські гори і Південний берег Криму.

Унікальність рослинності та тваринного світу. Природні зони. Екологічні проблеми материка

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 3. Австралія & 28. Унікальність рослинності та тваринного світу. Природні зони. Екологічні проблеми материка Пригадайте: 1. Що таке ендеміки? 2. Які особливості характеризують тропічний і субтропічний клімат? Унікальна

Галузева структура світового господарства

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА § 39. Галузева структура світового господарства Поняття галузевої структури. Прискорення науково-технічного прогресу постійно ставить нові вимоги до економіки і суспільства різних країн

Населення. Держави материка

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 1. Північна Америка & 38. Населення. Держави материка Пригадайте: Які чинники впливають на розміщення населення? Населення. Загальна чисельність населення Північної Америки перевищує 518,7 млн осіб. Основну його частину

Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 1. Африка §22 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки Пригадайте Які зміни відбуваються в оболонках Землі в результаті господарсь­кої діяльності людини? Стихійні явища природи. На Африканському континенті дуже небезпечними

Населення світу

ДОДАТКИ Додаток 1 Населення світу Регіон 1950 р. 2000 р. Прогноз на 2050 р. Млн осіб % від населення світу Млн осіб % від населення світу Млн осіб % від населення світу Європа 549,4

Донецький район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §43. Донецький район Географічна розминка Поміркуйте, чому Донецький район часто називають просто Донбасом. Зазначте, спираючись на знання з фізичної географії України, на

Особливості фізико-географічного положення України

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження Тема 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ Уміти правильно визначати фізико-географічне положення України це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої держави, а й дуже потрібна і корисна для

КРАЇНИ СВІТУ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Тема 2 ДЕРЖАВИ СВІТУ § 61. КРАЇНИ СВІТУ – Пригадайте з історії, які розвинені держави існували в давнину. – Що відображає політична карта світу? ДЕРЖАВИ НА ПОЛ ТОЧНІЙ КАРТІ СВІТУ.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу ТЕМА 4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 14. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ Що таке світове господарство. Важко уявити сучасну країну, яка існувала б у цілковитій ізоляції від інших.