Кредит державний

Кредит державний – кредит, наданий державі (в т. ч. місцевим органам влади) фізичними та юридичними особами. В політекономічному аспекті К. д. за капіталізму – загальнонаціональна форма руху позичкового капіталу, що виражає відносини економічної власності між фізичними та юридичними особами з приводу відчуження за певну плату вільних грошових коштів та їх привласнення державою для виконання своїх функцій. Двома основними формами К. д. є позики та ощадна справа. Виплата відсотків набула форми гарантованого високого доходу. Засобами реалізації

відносин економічної власності у сфері функціонування та розвитку К. д. є казначейські зобов’язання. Своєю чергою, внаслідок постійного випуску державних позик і залучення дедалі більших кредитних ресурсів виникає та збільшується державний борг, джерелами покриття якого є податки. Формами економічної реалізації власності цього виду кредитних відносин є стабільне привласнення фізичними та юридичними особами відносно високих відсотків, значні знижки з номінальної вартості облігацій, звільнення отриманих доходів від оподаткування (повне або часткове), викуп державою облігацій за завищеними цінами
(порівняно з номіналом) та ін., що негативно впливало на фінансовий та валютний ринки України у 1978-1979 і стало одним з найвагоміших чинників фінансової кризи, девальвації національної валюти. Спрямування отриманих від випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) коштів, що поступово зростали, на погашення зобов’язань за попередні випуски, створювало фінансову піраміду, яка гальмувала вихід з економічної кризи, поглиблювала її. Залежно від структури позичальників розрізняють К. д. центральний (облігації випускає уряд в особі міністерства фінансів) та місцевий (випускають органи місцевої влади за погодженням з центральним урядом). Залежно від розміщення К. д. розрізняють внутрішні (розміщуються всередині країни в національній валюті) та зовнішні (розміщуються за кордоном в іноземній валюті) позики. Внутрішні позики можуть розміщуватися з участю нерезидентів. Залежно від термінів погашення виділяють короткого 1 року), середньо – (від 1 до 5 років) і довготермінові (понад 5 років) К. д. За видами дохідності розрізняють відсоткові (юридичні та фізичні особи отримують дохід з розрахунку фіксованих річних відсотків), безвідсоткові (реалізуються за ціною, нижчою від номінальної вартості, а під час погашення різниця між купівельною і номінальною цінами виплачується власникам, що й є їх доходом) та виграшні (реалізуються без встановлення фіксованих відсотків і в разі виграшу їх власники отримують певний дохід). Специфічна форма К. д. – державні лотереї, за якої лише частина зібраних коштів розігрується у вигляді виграшів. Продуктивне використання К. д. сприяє розвиткові народного господарства, а в разі невиробничого використання він перетворюється на гальмо соціально-економічного прогресу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Речення за інтонацією.
Ви зараз читаєте: Кредит державний