Лексична робота на уроках граматики

6.4. Лексична робота на уроках граматики

Відомості з лексики потребують подальшого систематичного повторення. У програмі пропонується продовжити роботу над синонімами, антонімами, переносним значенням слів, фразеологізмами під час вивчення тем “Іменник”, “Прикметник”, “Дієслово”, “Прислівник”. Повторення інших тем з лексики планується з урахуванням їх важливості для мовлення, органічного зв’язку з граматикою, орфографією, стилістикою, мовних особливостей творів художньої літератури (що вивчаються в школі), фізики,

хімії тощо. Словникова робота не обмежується розділом “Лексикологія” в 5-6 класах, а проводиться під час вивчення всього курсу української мови, на уроках літератури та інших предметів. Вона займає особливе місце підчас вивчення граматики. Частини мови об’єднуються в лексико-граматичні розряди слів, а в синтаксисі виступають у ролі членів речення. В. В. Виноградов відзначав, що “граматичні форми і значення слів перебувають у тісному взаємозв’язку з лексичними значеннями”. Саме цей взаємозв’язок зумовлює широкі можливості для організації повторення і закріплення основних відомостей з лексики,
для роботи над збагаченням словникового запасу учнів. Так, від лексичного значення залежить закінчення форм множини в іменниках хліб – хліби і хліба, грунт – грунти і грунти, закінчення родового відмінка в іменниках звук – звуку і звука, камінь – каменю і каменя, Алжир – Алжиру і Алжира.

Від різних значень багатозначного слова можуть утворюватися слова однієї частини мови, але з різними суфіксами і з різними значеннями, наприклад, від іменника воля в значенні “одна з функцій людської психіки” утворився прикметник вольовий, а в значенні “свобода”, “незалежність” – прикметник вільний.

Зв’язок лексики з граматикою дозволяє розглядати слово в єдності змісту і форми, тобто семантики і граматичних ознак, що, в свою чергу, дає можливість учням чітко розмежовувати лексико-граматичні значення, властиві частинам мови, і лексичне значення кожного слова в межах одного речення.

Особливо слід враховувати зв’язок лексики і граматики в процесі повторення і закріплення, оскільки часто під час вивчення словотвору, морфології і синтаксису вся увага школярів зосереджується на з’ясуванні граматичних ознак слова і випускається з поля зору лексична його сторона. Робота над словом, його значенням, експресивним забарвленням, синонімікою, сполучуваністю повинна проводитися систематично.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Графік рівняння.
Ви зараз читаєте: Лексична робота на уроках граматики