Метод генетичний


Метод генетичний (гр. genesis – походженні – спосіб, метод наукового пізнання економічних явищ і процесів, економічних систем, який грунтується на аналізі їх виникнення, походження, становлення та розвитку. М. г. передбачає аналіз певного вихідного стану економічної системи (в т. ч. окремих економічних явищ і процесів, елементів і підсистем) та виведення з нього наступних станів, більш розвинених стадій та етапів або зведення різноманітних явищ і процесів до вихідного стану і виведення з нього досліджуваного розвиненого явища. З цією метою

необхідно з’ясувати початкові умови розвитку явища (або економічної системи) й на підставі аналізу взаємодії суперечливих сторін однієї, декількох чи багатьох суперечностей розкрити якісно нові форми їх руху, які формують основні етапи еволюції явища чи системи, а також тенденції, закономірності й закони їх розвитку. Таким чином висвітлюється зв’язок окремих економічних явищ, стадій, ступенів, етапів економічної системи в часі. Для комплексного вивчення закономірностей і законів розвитку економічних систем М. г. органічно пов’язують зі структурно-функціональним підходом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Хімічні властивості альдегідів.
Ви зараз читаєте: Метод генетичний