Міжнародна організація праці (МОП)


Міжнародна організація праці (МОП) – міжурядова організація, створена у 1919 р. за рішенням Паризької мирної конференції. З 1946 р. МОП є спеціалізованою установою ООН і за станом на 1994 р. налічувала 171 державу – члена. Основним завданням МОП є розробка й прийняття міжнародних норм стосовно праці, які втілюються у конвенціях та рекомендаціях, пропонованих для реалізації у внутрішньому правопорядку держав – членів. Для перевірки стану впровадження норм МОП створено досить ефективну систему контролю і заохочення. Головними органами МОП є Міжнародна конференція праці (законодавчий орган), Адміністративна Рада (виконавчий орган) і Міжнародне бюро праці (постійний секретаріат). Особливою, притаманною виключно МОП, рисою є принцип тристоронності роботи її органів. Представники наймачів і трудящих беруть участь у роботі МОП нарівні з представниками урядів.

Особистий дохід.
Ви зараз читаєте: Міжнародна організація праці (МОП)