ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ


§ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

1. Якими інструментами та пристроями ти вже вмієш користуватися?

2. Як ти вважаєш, чому при виготовленні виробів важливо правильно організувати робоче місце?

3. Які правила внутрішнього розпорядку та безпеки праці в шкільній навчальній майстерні ти вже знаєш?

Вироби з металів у шкільних майстернях виготовляють на спеціально обладнаних робочих місцях, що комплектуються комбінованими верстаками або слюсарними одномісними чи багатомісними

верстаками (мал. 2).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 2. Шкільна майстерня: а – слюсарна з комбінованими верстаками; б – слюсарна з багатомісними верстаками

Основне обладнання робочого місця для обробки металів – верстак (мал. 3).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 3. Верстаки: а – слюсарний одномісний; б – комбінований одномісний

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 4. Слюсарні лещата

Кожний із зазначених верстаків складається з таких основних частин: металевий каркас; кришка (стільниця), на якій закріплені слюсарні лещата й захисний екран; стілець.

Для закріплення та утримання заготовок,

що обробляються, у потрібному положенні використовують слюсарні лещата. Промисловість випускає їх різної конструкції (мал. 4).

Проте спільним для них є принцип дії. Під час обертання рукоятки 1 затискний гвинт 3 угвинчується в гайку в, яку закріплено в нерухомій частині лещат 5, або вигвинчується з неї і, відповідно, переміщує рухому губку 2 відносно нерухомої 5. Рухома губка, наближаючись до нерухомої, затискає заготовку між нагубниками 4, а віддаляючись від

Неї – вивільняє (мал. 5).

Корпус лещат виготовляють із чавуну. Для збільшення терміну служби лещат і підвищення надійності кріплення заготовок до робочих частин губок прикріплюють гвинтами стальні пластини 4 з хрестоподібною насічкою (нагубники).

Унаслідок кріплення в лещатах заготовок на їхній поверхні можуть з’являтися вм’ятини від насічок пластин сталевих нагубників. Тому при кріпленні оброблених чистових поверхонь або заготовок з м’яких матеріалів (мідь, алюміній та ін.) робочі поверхні пластин закривають накладними кутниками, які виготовлено з м’яких металів, шкіри тощо (мал. 6).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 5. Будова слюсарних лещат

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 6. Оснащення слюсарних лещат накладними кутниками

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 7. Щітка-зміталка

Описані лещата називаються паралельними тому, що робоча поверхня рухомої губки при пересуванні залишається розміщеною паралельно до робочої поверхні нерухомої губки.

Така конструкція забезпечує рівномірний і міцний затиск оброблюваної заготовки.

Користуючись лещатами, слід додержуватися таких правил безпеки:

1. Заготовку закріплювати міцно, плавним обертанням рукоятки гвинта.

2. Не вдаряти по корпусу та по рукоятці лещат молотком і не нарощувати довжину рукоятки за допомогою додаткових важелів (наприклад, труби). Це може зіпсувати лещата (зірвати різьбу, розколоти крихкий чавунний корпус тощо).

3. Під час вивільнення заготовки з лещат її треба притримувати, щоб вона не впала і не завдала травми.

4. Після роботи слід очистити лещата від ошурків та бруду спеціальною щіткою-зміталкою (мал. 7).

5. Гвинт і гайка лещат мають бути чистими і змащеними густим мастилом.

6. Губки лещат слід залишати розсунутими на 10…15 мм.

Інструменти і заготовки треба розміщувати на верстаку так, щоб ними було зручно користуватися. Ті інструменти, які беруть правою рукою, кладуть праворуч, а ті, що лівою, – ліворуч, що беруть частіше, кладуть ближче, що беруть рідше, кладуть далі (мал. 8).

Інші інструменти зберігають у спеціальних інструментальних шафах, укладках чи футлярах або спеціально відведених для цього місцях шкільної майстерні (мал. 9).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 8. Організація робочого місця

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 9. Пристосування для зберігання інструментів: а – шафи; б – укладки

Якщо робоче місце організовано правильно, то економиться час, підвищується якість і продуктивність праці та забезпечується безпека праці.

У більшості конструкцій висоту верстака можна регулювати залежно від зросту учня. Встановити, чи відповідає верстак зросту працюючого, можна таким чином: стати біля верстака, розмістити зігнуту в лікті руку на губки лещат. Якщо випрямлені пальці руки доторкаються до підборіддя – верстак відповідає зросту працюючого (мал. 10).

Неправильний вибір висоти верстака призводить до швидкої стомлюваності працюючого і, як наслідок, зниження продуктивності праці та неналежної якості робіт. Якщо конструкцією верстака не передбачено його регулювання по висоті, то перед ним на підлогу кладуть дерев’яну ростову підставку відповідної висоти, яка компенсує різницю в зрості учня і висоті верстака (мал. 11).

Під час виконання слюсарних робіт ти користуватимешся різними інструментами та пристосуваннями. Використовуючи їх, пам’ятай правила безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та особистої безпеки й завжди їх дотримуйся.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 10. Визначення відповідності висоти слюсарного верстака зросту працюючого

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 11. Регулювання висоти слюсарного верстака ростовою підставкою

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Мал. 12. Робочий одяг учня

Перед початком роботи

1. Надіти робочий одяг (халат або фартух з нарукавниками, берет чи косинку (мал. 12).

2. Уважно оглянути робоче місце. Упорядкувати його, прибрати всі сторонні предмети.

3. Дібрати необхідний інструмент. Розмістити його так, щоб уникнути зайвих рухів.

4. Перевірити, щоб усі інструменти (напилки, викрутки, шила тощо) були оснащені ручками з металевими кільцями, які оберігають їх від розколювання; слюсарні молотки мають бути надійно закріплені на ручках та не мати косих і збитих бойків та гострих ребер бічних сторін.

5. Усі роботи виконувати за наявності обладнання, пристроїв і засобів індивідуального захисту (захисних окулярів, рукавиць, захисних екранів тощо).

Під час роботи

1. Користуватися тільки справним інструментом.

2. Використовувати інструмент за призначенням.

3. Утримувати робоче місце в чистоті й порядку.

4. Для перенесення робочого інструменту користуватися укладками. Не переносити інструмент у кишенях.

5. Стежити, щоб світло на робочому місці падало з лівого боку або спереду.

6. При виконанні робіт сидячи слід сидіти прямо, на всій поверхні стільця, на відстані 10… 15 см від краю стола. Відстань від очей до виробу, що виготовляється, повинна бути 30…35 см. Неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність і шкодить роботі органів травлення.

7. Не працювати поблизу рухомих частин верстатного обладнання і механізмів.

8. Перевірити надійність закріплення оброблюваної деталі.

9. Не відволікатися від роботи, не заважати працювати іншим.

10. Строго дотримуватися правил безпечної роботи.

Після роботи

1. Прибрати робоче місце.

2. Інструменти покласти у відведені для них місця.

3. Здати робоче місце черговому.

4. Про всі недоліки (несправності), виявлені в інструментах та обладнанні, повідомити вчителя.

5. Здати вчителеві на перевірку готові вироби (деталі).

6. Вимити руки. Привести себе та одяг у порядок.

Запам’ятай! Порядок на робочому місці – необхідна умова продуктивної праці.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Ознайомлення з будовою слюсарного або комбінованого верстака та налаштування його для роботи

Обладнання і матеріали: верстак слюсарний або комбінований, заготовка з металу.

Послідовність виконання роботи

1. Підійди до верстака, ознайомся з його будовою.

2. Займи робоче положення.

3. Визнач відповідність висоти верстака твоєму зросту. За необхідності встанови необхідну висоту за допомогою регулювальних гвинтів (для комбінованих верстаків) або влаштування ростової підставки (для слюсарного верстака).

4. Закріпи заготовку за допомогою затискного гвинта лещат і перевір надійність її кріплення.

5. Розслаб гвинт, розкручуючи його проти годинникової стрілки, та зніми заготовку.

6. Закрути гвинт таким чином, щоб відстань між губками слюсарних лещат становила 10… 15 міліметрів.

Праця, корисна річ, правила внутрішнього розпорядку, правила безпечної праці, виробнича санітарія, особиста гігієна, робоче місце.

Безпека праці – умови праці, за яких ніщо не загрожує здоров’ю людини.

Верстак – устаткування для кріплення заготовок при їх обробці ручним способом.

Затискач – пристрій для міцного затискання деталі, що обробляється.

Лещата – слюсарний пристрій для затискування деталі, яку обробляють.

Обладнання – сукупність механізмів, пристроїв, інструментів для виготовлення виробу.

Продукція – сукупність продуктів, що випускає підприємство.

1. Як встановити висоту слюсарного або комбінованого верстака відповідно до зросту працюючого?

2. Як правильно зберігати слюсарний інструмент після завершення роботи?

3. Як розміщують інструмент на робочому місці?

4. Яких правил безпеки необхідно дотримуватися при роботі в шкільних майстернях?

Тестові завдання

1. Яким графічним документом користуються при виготовленні виробів?

А малюнком

Б ескізом

В кресленням

Г усіма названими

Д правильної відповіді немає

2. Коли учень повинен приходити на заняття в шкільні майстерні?

А за кілька хвилин до дзвінка

Б після отримання дозволу чергового

В після отримання дозволу вчителя

Г залежить від виду виконуваних робіт

Д правильні всі відповіді

Е правильної відповіді немає

3. Чи може учень залишати робоче місце під час занять?

А може тоді, коли необхідно взяти додатково робочий інструмент

Б може з дозволу чергового

В може лише з дозволу вчителя

Г не може в жодному разі

Д правильні всі відповіді

Е правильної відповіді немає

4. Чи можна здмухувати з робочого місця пил, тирсу, інші відходи?

А можна із заплющеними очима

Б можна, якщо очі захищені окулярами

В можна, якщо відходи великих розмірів

Г не можна в жодному разі

Д можна, якщо відходи дрібні

5. Який інструмент необхідно розміщувати на робочому місці?

А весь, який призначено для обробки даного виду конструкційних матеріалів

Б лише той, який необхідний для обробки даного виду конструкційних матеріалів

В той, що видав черговий

Г правильні всі відповіді

Д правильної відповіді немає

6. З якого боку на робочому місці розміщують інструменти, які потрібно брати правою рукою?

А ліворуч

Б далі від себе

В праворуч

Г ближче до себе

Д по центру

7. Яким кольором фарбують механізми шкільної майстерні, що мають підвищену небезпеку?

А жовтим

Б синім

В червоним

Г зеленим

Д чорним

8. Де на робочому місці розміщують інструменти, які використовують частіше?

А у зручному для користування місці

Б ближче до себе

В спереду за межами ближньої робочої зони

Г праворуч у межах ближньої робочої зони

Д у будь-якому місці в межах досяжності руками

9. На якому зображенні показано спосіб визначення відповідності висоти слюсарного верстака зросту учня?

А на зображенні а

Б на зображенні б

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

10. Що повинен зробити учень до початку занять у шкільній майстерні?

А прибрати робоче місце

Б провітрити приміщення

В одягнути спецодяг

Г підготувати необхідні для роботи інструменти і матеріали

Д усе перелічене


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Міні проект на тему угруповання тварин.
Ви зараз читаєте: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ