НаціоналізмНаціоналізм – специфічний національний менталітет, який абсолютизує етнічну замкненість; теорія та соціальна практика, спрямована на сповідування власної національної винятковості, а отже, недовіри до інших етнічних спільнот. У такому значенні Н. несумісний з загальнолюдськими цінностями. Водночас Н. не тотожний національній обмеженості або упередженості окремого етносу, які зумовлені потребою в захисті національної гідності, утвердженні національної мови тощо. Н. здебільшого зумовлений реальними умовами життя. Тому Н. упродовж останніх століть є важливим чинником історичного розвитку. Завершених форм Н. набув з розвитком капіталізму та національно-визвольної боротьби і втілювався у процесах творення національних держав, розпаду імперій, відокремленні колоній від метрополій тощо. Позитивні аспекти Н. слід активно стимулювати і розвивати для розбудови могутньої Української держави.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Ссавці зайцеподібні.
Ви зараз читаєте: Націоналізм