Освіта безперервнаОсвіта безперервна – принцип організації сучасної освіти, який передбачає об’єднання всіх ступенів і типів в цілісну систему з метою постійного поповнення й оновлення знань, умінь і навичок протягом усього життя людини. О. б. є важливою складовою філософії життя людини (сенсу її існування) та засобом захисту від невизначеності і викликів майбутнього. Тому вона має бути доступною для всіх. Необхідність О. б., насамперед її розвинених форм (професійної та постпрофесійної), зумовлена швидким старінням знань і динамічним розвитком інформаційних

технологій, пожвавленням міжнародної міграції робочої сили, дією закону переміни праці, закону зростання потреб, розгортанням НТР, дією основного економічного закону суспільства (для капіталізму – закону виробництва і привласнення максимальної додаткової вартості). Однак концепція О. б. і шляхи її реалізації ще недостатньо обгрунтовані. Зокрема, потребують істотного поліпшення такі її вимоги, як послідовність, наступність, комплексність, гуманізація та екологізація освіти, а отже, кардинальні зміни у навчальних програмах, що у кінцевому підсумку вимагає значно більших фінансових витрат.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Господарська діяльність мішаних лісів.
Ви зараз читаєте: Освіта безперервна