Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ПРИСЛІВНИК

& 32 Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день…

! Окремо пишуться складні прислівники, утворені:

1) поєднанням прийменника з іменником, який зберіг своє лексичне значення й граматичну форму, а між ним і прийменником можна вставити означення: без жалю (без жодного жалю), з болю (із сильного болю);

2) поєднанням прийменника з прикметником чоловічого роду: в основному, в цілому;

3) поєднанням прийменника по зі збірним числівником: по двоє, по троє;

4) повторенням

змінюваного слова в різних відмінках із прийменником і без нього: одним одно, з кінця в кінець.

257

1. Спишіть прислівникові сполуки. Запам’ятайте їх правопис.

Один одинцем, один в один, з роду в рід, раз у раз, день у день, рік у рік, сам на сам, час від часу, з дня на день, з ранку до вечора, з боку на бік, ні слуху ні духу.

2. Складіть і запишіть речення з трьома з поданих прислівникових сполук. Визначте їх синтаксичну роль у реченні.

258

Запишіть прислівникові сполуки, зашифровані в схемах. Поясніть їх

Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день

259

Накресліть у зошиті таблицю за поданим зразком. Запишіть

у неї прислівники та прислівникові сполуки, знявши риски (при потребі скористайтеся словником).

Разом

Окремо

По/біч, по/близу, по/закону, по/змозі, по/верх, по/можливості, по/вік, по/волі, по/заду, по/правді, по/ночі, по/пліч, по/руч, по/совісті, по/сусідству, по/суті, по/ряд, по/середині, по/части, по/черзі, по/щирості.

На прийомі в дантиста

Лікар. Можна тебе попросити кілька разів голосно закричати? Хлопчик. Навіщо? Мені ж зовсім не боляче.

Лікар. Ти бачив, скільки людей прийшло на прийом? А за годину починається трансляція футбольного матчу Ліги чемпіонів.

Порівняйте написання прислівників у правій і лівій колонках. У якій з них можливе інше написання, що змінить лексичне значення?

Убік, украй, вкупі

Уголос, угорі, удень, врешті

У затишку, в міру, в пригоді,

У ногу, в обмін, в цілості, в обріз

261

1. Спишіть уривок із вірша В. Сосюри. Підкресліть прислівники. Напишіть над ними розряд. Чи є серед них складні? Обгрунтуйте відповідь.

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,

Простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

І тремтить од солодкої муки…

2. Визначте, від яких слів з поданого уривка можна утворити прислівники. Запишіть утворені прислівники.

262

1. Спишіть прислівники. Поясніть їх творення і правопис.

Віднині, назавтра, нарізно, позаторік, завидна, нашвидку, деінде, запанібрата, по-зимовому, всього-на-всього, мимохідь, мимохіть, навперейми, подекуди, повсякчас, рано-вранці, давним-давно, по-п’яте, по-нашому, з дня на день, у стократ, улітку, під боком, на відшибі, з-за кордону, позаторік.

2. З’ясуйте за тлумачним словником лексичне значення виділених слів.

Мудре слово

– Не за обличчя судіть, а за серце (Г. Сковорода).

– Не будь нав’язливим, щоб тебе не відштовхнули, і не дуже віддаляйся, щоб не забули про тебе (3 Біблії).

263

1. Розгадайте кросворд, добираючи з довідки закінчення прислівникових сполук. Записуйте відповіді в зошиті за зразком.

Зразок. 1 – сам на сам. 2 – …. 19 – на дозвіллі.

Довідка:

Інця;

На сам;

А день;

Дома;

Яку;

Озвіллі;

Око;

Тла;

Обачення;

Ець;

Ття;

Равді;

Поміч;

Ляді;

Ітанку;

Закону;

Повному;

На гріш.

Нку

Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день

2. Підкресліть у записаних прислівникових сполуках літери відповідно до виділених клітинок. Якщо ви правильно зробили це, то з підкреслених літер складеться прислів’я, що допоможе вам у житті.

Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

264

Виберіть правильну відповідь.

1. Правильно названо морфологічні ознаки прислівника в рядку

А час, спосіб

Б відмінок

В незмінюваність

2. У реченні прислівник найчастіше виступає

А додатком

Б означенням

В обставиною

3. Обставинний прислівник місця вжито в реченні

А І сонний вітер ледь-ледь війнув, порушивши ранковий спокій.

Б Де-не-де біліє деревій, жовтіє безсмертник, пахнуть, сохнучи від спеки, васильки.

В Щось живе, зворушне, ледве вловне заграло в серці дзвоном колоска.

4. Прислівник вжито в словосполученні

А менше завдання

Б менше подвір’я

В менше говорити

5. Дві букви н пишуться в слові

А віч(н, нн)о

Б зако(н, нн)о

В здивова(н, нн)о

6. Усі прислівники пишуться разом у рядку

А (без)вісти, (від)давна, (мимо)хідь

Б (на)жаль, (з)верху, (в)низу

В (зо)зла, (до)побачення, (до)верху

7. У віршованому уривку Ніч (не)рухомо тишею блищить. І радість (несподівано зросла, мов крила за плечима (Є. Маланюк) прислівники з не пишуться

А в обох реченнях окремо

Б в обох реченнях разом

В у першому реченні окремо, а в другому – разом

8. Ні з прислівниками пишеться окремо

А якщо прислівник разом із ні виражає одне поняття

Б якщо ні заперечує, відкидає щось

В якщо прислівник без ні не вживається

9. Через дефіс пишеться прислівник

А (по)дружньому

Б (по)руч

В (по)совісті

10. Прислівниковою є сполука

А без відома

Б без настрою

В без перерви

11. Ступені порівняння утворюються від

А усіх прислівників

Б обставинних прислівників

В якісно-означальних прислівників

12. Помилку при творенні вищого ступеня прислівників допущено в рядку

А вузько – вужче, дорого – дорожче

Б близько – ближче, низько – нижче

В гарно – гарніше, погано – поганіше

Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні групи рослин.
Ви зараз читаєте: Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день