Оксиди нітрогену – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

§ 10.6. Оксиди нітрогену

Нітроген утворює шість кисневих сполук, в яких виявляє ступені окиснення

+1 +2 +3 +4 +4 +5

Від +1 до +5: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5. При безпосередньому сполученні нітрогену з оксигеном утворюється лише оксид нітрогену(ІІ) NO, інші оксиди добувають непрямими способами. NO і NO – несолетворні оксиди, решта – солетворні. З усіх оксидів нітрогену найбільше значення мають оксиди нітрогену(ІІ) та нітрогену(ІV)

як проміжні продукти у виробництві нітратної кислоти.

Оксид нітрогену(ІІ) NO – безбарвний газ, погано розчиняється у воді (його можна збирати у циліндрі над водою). Оксид нітрогену(ІІ) має чудову властивість: безпосередньо сполучається з киснем повітря, утворюючи бурий газ – оксид нітрогену(ІV):

2NO + O2 = 2NO2.

У лабораторних умовах оксид нітрогену(ІІ) добувають при взаємодії розведеної нітратної кислоти з міддю:

3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4Н2О;

Оксид нітрогену(ІІ) добувають також окисненням аміаку киснем повітря за наявності каталізатора – платини (див. § 10.3). Він постійно утворюється у повітрі

під час грози під дією електричних розрядів.

Оксид нітрогену(ІV) NO2 – газ бурого кольору зі специфічним запахом, важчий за повітря, отруйний, подразнює дихальні шляхи. В лабораторних умовах NO2 добувають при взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю:

Cu + 4HNO3 = Сu(NО3)2 + 2NO2↑ + 2Н2О;

Оксиди нітрогену   ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

Або прожарюванням кристалічного нітрату плюмбуму:

2Рb(N3)2 = 2РbО + 4NO2 ↑ + О2 ↑.

Як зазначалося вище, оксид нітрогену(ІV) також утворюється з оксиду нітрогену(ІІ) при сполученні його з киснем.

Оксид нітрогену(ІV) піддається димеризації, утворюючи безбарвну рідину – димер оксиду нітрогену(ІV):

2NO2 ⇆ N2O4.

Реакція оборотна. При – 11С˚ рівновага практично повністю зміщується в бік утворення N2O4 (димеризація NO2), при 140°С – в бік утворення NO2 (термічна дucоціація N2O4). Проміжним температурам відповідає стан рівноваги між молекулами NO2 і N2.

Процес сполучення однакових молекул у більші молекули називається полімеризацією.

У даному випадку відбулася димеризація – утворення більшої молекули N2O4 з двох молекул NO2. Процес полімеризації відіграє важливу роль в органічній хімії (див. § 16.7).

При взаємодії оксиду нітрогену (IV) з водою утворюються нітратна і нітритна кислоти:

+4 +5 +3

2NO2 + Н2О = HNO3 + HNO2;

Оксиди нітрогену   ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

Оксиди нітрогену   ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

HNO2 малостійка, особливо при нагріванні. Тому при розчиненні NO2 у теплій воді утворюються нітратна кислота і оксид нітрогену(ІІ):

+4 +5 +2

3NO2 + Н2О = 2HNO3 + NO;

Оксиди нітрогену   ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

За надлишку кисню утворюється тільки нітратна кислота:

+4 0 +5 -2

4NO2 + 2Н2О + O2 = 4HNO3;

Оксиди нітрогену   ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

Оксид нітрогену(ІV) – сильний окисник: вугілля, фосфор, сірка горять у ньому, а оксид сульфуру(ІV) окиснюється до оксиду сульфуру(VІ).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


В просторі навколо нерухомого точкового заряду існує.
Ви зараз читаєте: Оксиди нітрогену – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ