Охорона лісів


Охорона лісів – система державних і громадських заходів, спрямованих на відтворення лісів, оберігання їх від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, а також на раціональне використання лісів. Вирішальну роль для О. л. України відіграє їхній поділ за екологічним і господарським значенням на першу і другу групи. До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції: водоохоронні (смуги лісів уздовж берегів водних об’єктів тощо), захисні (ліси протиерозійні, приполонинні, державні захисні

лісові смуги, байрачні ліси, а також ліси населених пунктів, зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій тощо). Сюди належать також ліси природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення, лісоплодові насадження і субальпійські угруповання дерев та чагарників. У лісах першої групи здійснюються переважно рубки догляду за лісом і санітарні рубки дерев, а також дозволяються роботи, пов’язані з поліпшенням лісового господарства, водоохоронних, захисних та інших корисних властивостей лісів. До другої групи належать ліси, які поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Для
збереження захисних функцій, безперервності та не виснажливості використання їх встановлюється режим обмеженого лісокористування. За своїм змістом заходи щодо – охорони лісів поділяються на такі, що забезпечують відтворення, підвищення продуктивності і поліпшення якісного складу лісів (лісорозведення, роботи з селекції і лісового насінництва, лісовідновлювальні рубки тощо); охорону лісів від пожеж та самовільних вирубувань, захист від шкідників і хвороб; запобігання порушенням правил охорони і захисту лісів. Див. також Лісовий кодекс України; Лісове право.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Глухі і дзвінкі букви.
Ви зараз читаєте: Охорона лісів