ПАРА-, ДІА – І ФЕРОМАГНЕТИКИ – МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

4.6.2. ПАРА-, ДІА – І ФЕРОМАГНЕТИКИ

У зовнішньому магнітному полі ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ0 нескомпенсовані магнітні моменти атомів орієнтуються за полем, створюючи внутрішнє поле ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ1 (парамагнітний ефект), але цьому перешкоджає тепловий рух атомів (рис. 78).

ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Рис. 78

В атомах речовин під впливом зовнішнього магнітного поля ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

class=""/>0 обертання електронів видозмінюється таким чином, що в атомів з’являється магнітний момент, спрямований проти зовнішнього поля (діамагнітний ефект) (рис. 79).

ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Рис. 79

Парамагнітні речовини (Na, Аl та ін.) – це речовини, атоми яких мають ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІАт ≠ 0. Парамагнітний ефект перекриває діамагнітний. Усередині парамагнетиків поле трохи підсилюється: μ > 1.

Діамагнітні речовини (Не, Сu та ін.) – це речовини, атоми яких не мають магнітного моменту ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІАт = 0. У них наявний тільки діамагнітний ефект. Усередині діамагнетиків поле трохи слабшає:

μ<1.

Феромагнітні речовини – особлива група магнетиків (Fе, Ni, Со та деякі сплави). У феромагнетиках існують окремі ділянки, які називаються доменами, усередині яких магнітні моменти атомів в основному зумовлені нескомпенсованими спіновими магнітними моментами електронів. Магнітні моменти атомів усередині доменів спонтанно орієнтуються в певному напрямі, утворюючи магнітний момент домену ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІДомену (рис. 80).

Магнітні моменти доменів хаотично орієнтовані в різних напрямах і, як правило, компенсують один одного.

ПАРА , ДІА  І ФЕРОМАГНЕТИКИ  МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Рис. 80


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як дихають тварини.
Ви зараз читаєте: ПАРА-, ДІА – І ФЕРОМАГНЕТИКИ – МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ