Патентна інформація

Патентна інформація – складова частина науково-технічної інформації, до якої належать задокументовані або публічно оголошені відомості про вітчизняній та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та громадської діяльності. П. і.- це сукупність принципів і методів одержання, класифікації, обробки, збереження, пошуку, передачі і використання інформації про винаходи, промислові зразки, корисні моделі та інші об’єкти промислової власності. Вона забезпечується спеціальною державною інформаційною службою. За умов ринкової економіки науково-технічна інформація (зокрема патентна) проголошена товаром і об’єктом права власності. Вона може бути використана іншими особами тільки на підставі договору з її власником за обумовлену винагороду.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Антонім до слова заздрість.
Ви зараз читаєте: Патентна інформація