Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН)

Урок 2

Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Мета:

– навчити учнів відрізняти різні види інформації, форми та способи представлення інформації;

– удосконалювати практичні вміння самостійно працювати з підручником, виділяти головні аспекти тексту;

– розвивати навички формулювати та висловлювати свої думки;

– виховувати інформаційну компетенцію.

Тип уроку: урок вивчення

нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

А. Виберіть одну правильну відповідь

1. Поняття “інформація” в інформатиці – це…

А) відомості;

Б) зменшення невизначеності;

В) знання;

Г) комп’ютерна програма.

2. Що спільного між книгою та дискетою:

А) матеріал, з якого вони виготовлені;

Б) розмір;

В) зберігання даних;

Г) вартість.

3. Наука, яка досліджує закони та методи обробки інформації називається:

А) семантика;

Б) інформатика;

В) кібернетика;

Г) статистика.

4. Інформація – це…

А) усі відомості, які є об’єктом зберігання,

передачі та перетворення;

Б) усі відомості, які передаються та сприймаються людьми;

В) усі сигнали, які поступають з навколишнього середовища;

Г) усі дані, які можуть оброблятися комп’ютером.

5. Інформація, яка передається видимим способом або символами, називається:

А) екранна;

Б) візуальна;

В) звукова;

Г) тактильна.

6. Людина зберігає інформацію за допомогою:

А) органів почуттів;

Б) центральної нервової системи;

В) мозку;

Г) навколишнього середовища.

Відповіді: 1-б; 2-в; 3-б; 4-а; 5-6; 6-в.

Б. Учню біля дошки надаються картки.

Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Завдання: поділити пристрої на дві групи:

1) пристрої для обробки інформації;

2) пристрої для отримання інформації.

II. Вивчення нового матеріалу

Носії інформації

Інформація завжди пов’язана з матеріальним носієм.

Носії – це середовище для запису та зберігання інформації.

Носієм інформації може бути

– будь-який матеріальний предмет;

– хвилі різноманітної природи;

– речовина у різному стані;

– машинні носії

Види інформації

– за сприйняттям: звукова, візуальна, смакова, нюхальна, тактильна;

– за суспільним призначенням: масова, особиста, суспільно-політична, звичайна, естетична;

– спеціальна: наукова, технічна, галузева, виробнича;

– за областю виникнення: елементарна, біологічна, соціальна;

– за формою представлення: текстова, графічна, звукова, числова, комбінована.

III. Закріплення матеріалу

1. Наведіть приклади, коли у ролі носіїв інформації перебувають:

– машинні носії;

– матеріальний побутовий предмет;

– хвилі різноманітної природи;

– речовина у твердому стані.

2. Укажіть, у яких видах представлено інформацію:

– стаття у газеті;

– відеокасета;

– музичний диск;

– медичний довідник;

– інформаційний випуск новин;

– лист;

– виставка картин.

3. Опрацювати матеріал підручника, відповісти на запитання:

– Що називають знаком?

– Чим відрізняються поняття “знак” та “символ”?

– Що називають абеткою?

– Що називають кодом?

– Чим відрізняються поняття “кодування” та “шифрування”?

– Як поняття шуму пов’язане з інформацією?

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника. Відповісти на запитання. Вивчити основні поняття теми. Навести 5 прикладів різних видів інформації та видів носіїв інформації.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Скласти алгоритм з розгалуженням.
Ви зараз читаєте: Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення