Інформація економічнаІнформація економічна – інформація про розвиток і функціонування економічної системи загалом, її окремих підсистем та елементів у всіх сферах суспільного відтворення. I. e. використовується як важливий матеріал теоретичних узагальнень і представлена у цифровому вираженні, що має місткі кількісно-якісні та сутнісні характеристики явищ, процесів. Важливі вимоги до I. e. – її зіставлюваність, реальність, достовірність, доступність. Показники I. e. виражають у натуральних і вартісних одиницях. Оцінка їх подається у поточних і зіставлюваних цінах. I. e. фіксують і обробляють у формі знаків (байтів) або у формі машинних операцій (бітів), які є її основою. І. е. – це цифри, систематизовані в різноманітних таблицях, алгебраїчних символах, математичних програмах, а також звукових і світлових сигналах і обчислювальних операціях. За призначенням розрізняють планову, оперативну, бухгалтерську, статистичну, проектно-конструкторську, нормативну, управлінську І. е. Різновидами І. е. є фінансова, банківська, комерційна, валютна, торговельна, наукова та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Яка частина слова називається основою.
Ви зараз читаєте: Інформація економічна