Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформаціїТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН)

Урок 3

Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Мета:

– систематизувати та узагальнити знання учнів про сутність інформації, її властивості, види, одиниці вимірювання, про інформаційні процеси;

– поширити знання учнів про кодування інформації;

– вдосконалювати вміння учнів застосовувати знання для розв’язання задач;

– сприяти формуванню в учнів наукового світогляду, здатності самостійно виконувати

завдання та відповідати за результати своєї праці.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування за запитаннями підручника.

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (за допомогою комп’ютерної презентації).

Для того щоб інформація була зручною у використанні, вона повинна мати такі властивості:

Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Одиниці вимірювання кількості інформації

Під кількістю інформації у техніці розуміють кількість символів, які кодуються, зберігаються або передаються.

За одиницю кількості інформації прийнята така кількість

інформації, яка містить повідомлення, яка зменшує невизначеність знань у декілька разів. Найменша одиниця – біт.

Біт (Binary Digit – подвійна цифра) – найменша з одиниць інформації. Може мати тільки значення 0 i 1.

Байт (Byte) – найменша одиниця даних або пам’яті, яка дорівнює восьми бітам; вісім поспіль записаних біт.

За 1 байт інформації прийнята така кількість інформації, що містить повідомлення про один з 256 можливих символів, які можна використати в ЕОМ. Це основна одиниця вимірювання інформації у системі СІ.

Назва

Байт

Кбайт

Мбайт

Кілобайт

210

Кб

1 024

Мегабайт

220

210

Мб

1 048 576

1 024

Гігабайт

230

220

210

Гб

1 073 741 824

1048576

1024

Приклад: 64 Кб = 64 х 1024 = 65 536 байтів.

Мінімальний блок даних для обробки інформації залежить від розрядності процесора.

Розрядність – це кількість бітів, які сприймаються мікропроцесором як єдине ціле.

Від розрядності процесора залежить швидкість і найбільший об’єм внутрішньої пам’яті, з яким може працювати комп’ютер.

Для 16-розрядних процесорів – 16 бітів (2 байти).

Для 32-розрядних процесорів – 32 біти (4 байти).

Форми представлення інформації

Представлення інформації в різноманітних формах відбувається у процесі сприйняття навколишнього світу живими організмами та людиною.

Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Представлення інформації може здійснюватись за допомогою мовних засобів, які теж є знаковими системами. Кожна знакова система будується на основі абетки та правил виконання операцій з ними.

Види мов

Абетка

Граматика

Синтаксис

Природні мови

Російська, Українська

Кирилиця, 33 знаки

Слова

Речення

Англійська

Латиниця, 26 знаків

Китайська

Ієрогліфи

Формальні мови

Системи числення

Цифри

Числа

Арифметичні операції

Азбука Морзе

Точка, тире

Математика

Цифри, арифметичні знаки, дужки

Числа

Арифметичні операції

Мови програмування

Букви, цифри, спеціальні символи

Зарезервовані слова, ідентифікатори, знаки операції, типи даних

Оператори

Способи представлення інформації

Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Комп’ютер може зберегти лише інформацію, яка має дискретний вигляд. Його пам’ять будується з окремих бітів, тобто дискретна.

Дискретизація – перетворення неперервних значень у набір дискретних.

Кодування інформації

У процесі перетворення інформації з однієї форми представлення в іншу відбувається кодування.

Засобом кодування є таблиця відповідності знакових систем, яка встановлює однозначну відповідність між знаками та групами знаків двох різних знакових систем.

III. Закріплення матеріалу

Визначити властивості наведеної інформації.

1. На вступному іспиті з математики ви попросили сусіда про допомогу й отримали правильне та повне розв’язання завдання китайською мовою.

Наступного дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання на сайті були надані відповіді на запропоновані вчора завдання.

Виберіть приклади:

1) достовірної, проте незрозумілої інформації;

2) зрозумілої, проте недостовірної інформації;

3) повної, достовірної, проте не корисної інформації;

4) неактуальної інформації;

5) актуальної, проте незрозумілої інформації.

2. Якої властивості не мають наведені повідомлення в зазначених ситуаціях?

Інформація, джерело інформації

Відсутня властивість

Вчорашній прогноз погоди для людини, яка хоче знати погоду на завтра

Актуальність

Правила розв’язання квадратного рівняння для учнів першого класу

Прогноз погоди на сьогодні для людини, яка зараз цікавиться цінами на комп’ютери

Розклад уроків для людини, що хоче знати кількість учнів у класах, прізвище класного керівника і т. ін.

Розмагнічений компас, годинник, що показує неправильний час

3. Наведіть приклади кодування інформації в суспільстві, у науці, у природі, у побуті.

4. Запишіть у відповідну колонку таблиці наведені приклади:

1) сигнал світлофора;

2) напруження;

3) кардіограма;

4) текстова інформація;

5) звук;

6) азбука Морзе;

7) зміна швидкості автомобіля;

8) вологість повітря.

Аналоговий спосіб представлення інформації

Дискретний спосіб представлення інформації

IV. Підсумок уроку

Учні виконують вправу на рефлексію, відповідаючи “так” або “ні”.

– Я дізнався(лась) багато нового.

– Мені це пригодиться у житті.

– На уроці було над чим поміркувати.

– На усі питання, які виникали у мене під час уроку, я отримав(ла) відповіді.

– На уроці я працював(ла) сумлінно та виконала всі завдання.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Підготувати повідомлення за темами:

1. Захист інформації у сучасному світі.

2. Історія розвитку обчислювальної техніки.

3. Використання інформації. Інформаційне суспільство.

4. Розвиток інформаційних технологій в Україні.

5. Новини зі світу обчислювальної техніки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Видимі зоряні величини.
Ви зараз читаєте: Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації