Планування освітиПланування освіти – науково обгрунтоване визначення цілей освіти і забезпечення відповідності структури і функцій системи освіти потребам суспільства. П. о. передбачає визначення типів загальноосвітніх і професійних навчальних закладів та їх структури (співвідношення між початковою, середньою, вищою, гуманітарною, природничо-науковою та ін.), основних форм перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, оптимальне розміщення навчальних закладів на території України, регіону, кількості учнів, студентів, педагогічних кадрів, раціональних витрат на утримання освіти та джерел їх покриття. Для України за депопуляції населення, глибокої економічної кризи, послаблення загальноосвітнього потенціалу в 90-х XX-на початку XXI ст. найважливішою проблемою є збереження педагогічних кадрів, здійснення збалансованої структурної реформи у підготовці кадрів вищої кваліфікації, забезпечення освітою як важливою сферою економіки конституційних прав громадян, адаптація до Болонського процесу та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Дикорослі рослини.
Ви зараз читаєте: Планування освіти