Поняття про систему маркування небезпечних речовинТема 2 Кисень

& 21. Поняття про систему маркування небезпечних речовин

Опанувавши цю тему, ви зможете:

– пояснювати поняття “небезпечні речовини”, “маркування”, “критерії маркування”;

– наводити приклади маркування небезпечних речовин;

– уміти читати етикетки;

– оцінювати значення маркування для безпеки в довкіллі й побуті, культури харчування.

– Висловіть власне бачення, як людина впливає на забруднення повітря та довкілля.

Як ви вже переконалися, у природі існує безліч речовин,

якими людина користується в повсякденному житті та які є життєво необхідними для підтримування функцій організму. Однак для забезпечення добробуту хімічна, нафтохімічна, лакофарбова, фармацевтична промисловість, промисловість органічного синтезу виготовляють велику кількість речовин, що характеризуються широким спектром властивостей. Ці речовини можуть бути корисними в одних випадках і шкідливими й небезпечними для здоров’я – в інших.

Для того щоб товари, які потрапляють від виробників до людей, використовувалися безпечно, було введено маркування продукції. Маркування дає змогу ідентифікувати

продукти харчування та промислового виробництва й дати відповідну оцінку їх безпечності для здоров’я людини й дотримання чистоти довкілля.

Міжнародне регулювання хімічних речовин здійснюється через запровадження єдиної системи маркування, бо воно є доступним і зрозумілим способом відображення інформації.

Виділяють різні системи маркування хімічних речовин і препаратів. Маркування цих речовин створено на основі класифікації, у якій ураховують такі критерії: токсичність, хімічні й фізичні властивості, корозійну чи подразнювальну дію, канцерогенний і мутагенний ефекти, вплив па репродуктивну систему.

З’ясуємо, як відбувається ідентифікація кожного товару, який людина може придбати в магазинах. Для цього необхідно вміти зчитувати інформацію з етикетки. Етикетка містить: назву товару, відомості про його склад, інструкцію щодо безпечного використання, застережний знак і його трактування, відомості про виробника рис. 74).

Поняття про систему маркування небезпечних речовин

Рис. 74. Етикетка

– Розгляньте етикетку улюбленого соку, мінеральної води та з’ясуйте, чи всі відомості наявні на ній.

Безпечні для здоров’я людини й довкілля товари мають екомаркування. Це символ, який наносять на етикетку. В Україні з 2004 р. користуються знаком екологічного маркування в Глобальній мережі екологічного маркування. Його назва – “Екологічно чисто та безпечно” (рис. 75 а). Знак відображає паросток у вигляді журавлика на фоні Землі. Він є символом життя на планеті. У народі його називають “Зелений журавлик”. Цей знак підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції.

Під знаком розташовується код екологічного стандарту на відповідність сертифікації маркованої ним продукції.

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” зобов’язує виробника ставити маркування про наявність чи відсутність ГМО. Знак має дві інтерпретації (рис. 75 б). Він декларує, що застосування продукту не вимагає обов’язкового проведення випробувань і оцінювання продукції на вміст ГМО.

У Європейському Союзі хімічні речовини класифікують за такими категоріями: а) фізико-хімічні властивості (вибухонебезпечні, окисники, надзвичайно займисті, легкозаймисті, займисті): б) токсична дія на здоров’я людини (дуже токсичні або токсичні, шкідливі, корозійні, їдкі, подразнюючі, канцерогенні, репродуктивно токсичні, мутагенні); в) вплив на довкілля (токсичні для живих організмів, стійкі в навколишньому середовищі, здатні до біоакумуляції).

Поняття про систему маркування небезпечних речовин

Рис. 75. Знаки екомаркування:

А – “Екологічно чисто та безпечно”; б – “Бея ГМО”

Речовини та препарати на їх основі, що є небезпечними для здоров’я людини й довкілля та які належать до вищенаведених груп, визначають як небезпечні. Розглянемо деякі знаки, що відображають небезпеку тієї чи іншої категорії (рис. 76).

Знак “Подразливий” (рис. 76 а) можна побачити на упаковках з різними мийними засобами. У разі потрапляння в очі або на шкіру такий продукт може викликати свербіння, подразнення й навіть запалення.

Знак “Шкідливий” (рис. 76 б) зустрічається на упаковках з розчинниками, лаками та фарбами. Він інформує про те, що продукт містить одну або декілька шкідливих чи токсичних речовин.

Знак “їдкий” (рис. 76 в) повідомляє, що до складу продукту входить луг або кислота високої концентрації. У разі потрапляння на шкіру викликає важкі опіки шкіри, пошкодження м’язової тканини чи слизової оболонки. Під час роботи з таким продуктом потрібно одягати рукавички.

Попереджувальним знаком “Небезпечний для довкілля” (рис. 76 г) маркуються препарати, у складі яких є речовини, що загрожують життю живих організмів – водних і наземних.

У маркуванні небезпечних хімічних речовин обов’язково зазначається державною мовою така інформація: назва “Небезпечний для довкілля” торгової марки; юридична адреса виробника, контактні телефони виробника, імпортера чи дистриб’ютора; назва хімічної речовини, що становить безпосередню загрозу; знаки небезпеки (якщо їх декілька, тоді основний знак небезпеки); фрази ризику (R-фрази), що надають інформацію про тип небезпеки (наприклад, R2О – небезпечно під час вдихання); фрази безпеки (S-фрази), що надають інформацію дорадчого характеру (вони визначаються законодавством, наприклад, S2О – під час використання заборонено їсти й пити); маса речовини в тарі; інструкція щодо використання.

Поняття про систему маркування небезпечних речовин

Рис. 76. Знаки для маркування небезпечних речовин: а – “Подразливим”; б – “Шкідливий”; в – “Їдкий”; г –

Порушення природоохоронного законодавства, правил транспортування під час перевезення небезпечних вантажів, зокрема небезпечних хімічних речовин, може призвести до екологічної трагедії будь-якого масштабу.

– Знайдіть інформацію про Ожидівську катастрофу, оцініть її небезпеку для населення.

Отже, маркування продукції та вміння прочитати етикетку, виявити безпечний чи небезпечний знак маркування застереже від багатьох негативних впливів па вати організм. Зокрема здорове харчування захищає людину від багатьох хвороб, сприяє зміцненню імунітету, підтримує на стабільному рівні масу тіла. Тому завданням кожної людини є правильна орієнтація в маркуванні, що дасть змогу створити безпечні умови проживання у вашій оселі, виборі посуду, іграшок для дітей, електротоварів тощо. Особливо важливим є вміння швидко зорієнтуватися про склад продуктів, а також мати уявлення про домішки, використання яких може впливати на здоров’я та руйнувати організм людини.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

– Серед розмаїття речовин, які використовує людина, є багато небезпечних для її здоров’я й життя, життєдіяльності рослин і тварин, для довкілля.

– Маркування продукції введено для безпечного використання людьми товарів, що потрапляють до них з прилавків магазинів, від виробника.

– Маркування дає змогу ідентифікувати продукти харчування та промислового виробництва, оцінити їх безпечність для здоров’я людини й дотримання чистоти довкілля.

– Маркування здійснюють за допомогою спеціальних знаків, які наносяться на етикетки товарів і містять інформацію про цей товар.

– Уміння читати етикетки й розрізняти знаки маркування сприяє зміцненню здоров’я, збереженню довкілля.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Опишіть ваше бачення існування небезпечних речовин.

2. Напишіть назви речовин побутового призначення, що є небезпечними для людини.

3. Поясніть, як ви розумієте маркування речовин і його практичне призначення.

4. Назвіть процеси, під час яких в атмосферу виділяються отруйні гази, що спричинює її забруднення.

5. Поясніть, чому знак “Екологічно чисто та безпечно” називають “Зелений журавлик”.

6. Обгрунтуйте, як класифікують небезпечні речовини за фізико-хімічними властивостями в країнах Європейського Союзу. Що означає знак “Небезпечний для довкілля”?

7. Оберіть одну із запропонованих вам етикеток і з’ясуйте, яку інформацію ви отримали, а якої, можливо, бракує на ній.

8. Оцініть значення маркування для вашого життя.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Что такое ремесла какие ремесла ты знаешь.
Ви зараз читаєте: Поняття про систему маркування небезпечних речовин