Повітря. Оксиген. Кисень


Контрольні запитання

№ 1.

Фізичні властивості кисню:

Кисень – газ без кольору, смаку та запаху, трохи важчий за повітря.

Кисень погано розчиняється у воді. Так, в 1 л води його розчиняється лише 0,04 г (або 30 м3).

При охолодженні до -183 °С газоподібний кисень перетворюється на рідину світло-блакитного кольору.

Для переведення рідкого кисню у твердий агрегатний стан потрібне охолодження до -218 °С.

№ 2.

Поширеність кисню й озону на Землі. Вміст Оксигену становить близько 49 %. За масою Оксигену в атмосфері дещо більше

– 23 %. 89% складу води океанів, морів, річок та інших водойм становить Оксиген. У тілах живих істот налічується до 65% (за масою) Оксигену, що входить до складу вуглеводів, жирів, білків, води. У вигляді простої речовини кисню Оксиген наявний у повітрі.

Озон також наявний в атмосфері, але він перебуває на висоті 30-50 км, утворюючи так званий озоновий шар. Озоновий шар захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

№ 3. Перетворення рідкого кисню на газуватий не є хімічною реакцією, так як не відбувається перетворення складу речовини. Це фізичний процес.

№ 4. На поверхні нашої планети Оксиген

є найпоширенішим елементом. У складі сполук з іншими елементами він становить 49% від маси земної кори. Оксиген міститься у складі найважливіших мінералів літосфери (червоний залізняк, кварц, гіпс, польовий шпат тощо) і речовин” що зумовлюють родючість грунтів.

№ 5. Найбільше Оксигену міститься у гідросфері, також значний вміст Оксигену в літосфері та атмосфері.

№ 6. Оксиген міститься у складі величезної кількості складних речовин: оксидів, кислот, лугів, солей та інших. Живі організми також містять велику кількість Оксигену. У складі різних сполук Оксиген становить близько 60% маси тіла людини.

№ 7.

Оксиди – це бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1.

Mr(O2) = 2 • 16 = 32

Mr(O3) = 3 • 16 = 48

№ 2.

Mr(O2) = 2 • 16 = 32

Mr(повітря) = 29; 32 : 29 = 1,1 рази

№ 3. Тому що лід не пропускає повітря, необхідне для дихання мешканців водойм.

№ 4. Рідкий і твердий кисень має блакитне забарвлення і притягується магнітом.

№ 5. Колба, в якої знаходиться кисень, буде важче, ніж колба з повітрям.

№ 6. Не можна, тому що при кип’ятінні зменшилося кількість кисню у воді.

№ 7.

А) маса кисню об’ємом 10 л;

1 л кисню важить 1,43 г

10 л – 14,3 г.

Б) об’єм кисню масою 10 г

1 л кисню важить 1,43 г

X л кисню – 10 г

Х = 1 • 10: 1,43 = 6,99 л.

№ 8.

Маса атому Оксигену m = 2,667 • 10-23 г

А) Маса атому Гідрогену m = 1,67 • 10-24 г

N = m0: mн = 2,667 • 10-23 г: 1,67 • 10-24 г = 16 разів

Б) Маса атому Карбону m = 1,99 • 10-23 г

N = m0: mс= 2,667 • 10-23 г: 1,99 • 10-23 г = 1,34 рази

В) Маса атому Сульфуру m = 5,31 • 10-23 г

N = m0: ms = 2,667 • 10-23 г: 5,31 • 10-23 г = 0,5 разів

№ 9. MgO, FeO, Р2O5, ВbO2, Сu2O, Сr2O3.

Повітря. Оксиген. Кисень – калій оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – кальцій оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – фосфор(ІІІ) оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – нітроген(ІV) оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – йод(V) оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – сульфур(VІ) оксид;

Повітря. Оксиген. Кисень – хлор(VІІ) оксид.

Повітря. Оксиген. Кисень

Відповідь: масова частка Оксигену найбільша у кварці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ціанобактерії представники.
Ви зараз читаєте: Повітря. Оксиген. Кисень