ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

4. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

4.1. ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ

Механічні хвилі – це процес поширення коливань у пружних середовищах.

Промінь – напрям поширення коливань.

При поширенні пружних хвиль частинки середовища не переміщуються разом із хвилею, а лише здійснюють коливання навколо своїх положень рівноваги.

Якщо коливання частинок відбувається перпендикулярно до променя, хвиля називається поперечною (рис.

17).

ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Рис. 17

Поперечні хвилі виникають у середовищах, які проявляють пружність при змінюванні форми – у твердих тілах і на поверхні рідин.

Якщо частинки коливаються вздовж променя, хвиля називається поздовжньою (рис. 18).

ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Рис. 18

Поздовжні хвилі виникають у середовищах, які проявляють пружність при зміні об’єму, тобто в усіх середовищах.

Поздовжні хвилі складаються із ряду згущень і розріджень.

Довжина хвилі (λ) – це відстань, на яку поширюється хвиля протягом одного періоду коливань:

ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Точки середовища,

які розташовані одна від одної на відстані, що дорівнює довжині хвилі λ, коливаються в однакових фазах.

Швидкість поширення поздовжніх хвиль у твердих тілах:

ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Де Е – модуль Юнга, ρ – густина середовища.

В ізотропному середовищі від точки, яка коливається, коливання поширюються у всіх напрямах зі сталою швидкістю.

Фронт хвилі – геометричне місце точок, до яких на даний момент часу дійшли коливання.

Фронт хвилі від точкового вібратора в однорідному середовищі – сфера (рис, 19, а). Плоска хвиля – хвиля, фронтом якої є площина (промені паралельні) (рис. 19, б).

ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Рис. 19


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зони сільськогосподарської спеціалізації сша.
Ви зараз читаєте: ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК