Види хвиль – Механічні хвилі


5. Механіка

5.7. Механічні хвилі

5.7.1. Види хвиль

Поперечні хвилі – це хвилі, що поширюються в напрямі, перпендикулярному до напряму коливань частинок у хвилі.

Поздовжні хвилі – це хвилі, в яких коливання відбуваються вздовж тієї самої прямої, що й їх поширення.

Написання порядкових числівників з тисячний.
Ви зараз читаєте: Види хвиль – Механічні хвилі