Розділ 14. Міжнародні фінанси – МОДУЛЬ 4

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 4 . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Розділ 14. Міжнародні фінанси

1. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники {банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, – це ринок:

А) міжнародний;

Б) фінансовий;

В) міжнародний грошовий;

Г) грошовий.

2. Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління грошовими відносинами, що виникають під час формування та використання відповідних

коштів, – це операції:

А) фінансові;

Б) економічні;

В) грошові;

Г) кредитні.

3. Різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість охоплюють:

А) суб’єкти економічних операцій;

Б) суб’єкти фінансових операцій;

В) об’єкти фінансових операцій;

Г) об’єкти господарських операцій.

4. Вирізняють такі види фінансових операцій:

А) операції з переказу грошей;

Б) інвестиційні операції;

В) спекулятивні операції та операції з капіталом;

Г) операції з переказу грошей, інвестиційні операції,

спекулятивні операції та операції з капіталом.

5. Яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продукту в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі):

А) інформаційна;

Б) організаційна;

В) контрольна;

Г) аналітична?

6. Міжнародна фінансова політика держави має грунтуватися:

А) на аналітичних даних фахівців у цій галузі;

Б) вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку країни;

В) наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів;

Г) наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.

7. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів – це:

А) фінансова функція держави;

Б) державна політика;

В) міжнародна фінансова політика;

Г) функція держави.

8. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць {раніше – золота):

А) ревальвація;

Б) валютна інтервенція;

В) девальвація;

Г) політика валютних обмежень?

9. Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на валюти інших країн за діючим валютним курсом:

А) конвертованість валют;

Б) валютні обмеження;

В) оборотність валют;

Г) правильні відповіді а і в

10. Зворотне котирування – це:

А) вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

Б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

В) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях;

Г) усі відповіді правильні.

11. Повне котирування – це:

А) курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну;

Б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

В) курс, згідно з яким банк продає валюту;

Г) усі відповіді правильні.

12. Курс “спот” – це:

А) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;

Б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

В) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;

Г) усі відповіді правильні.

13. Крос-курс – це:

А) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;

Б) різниця між курсами продавця та покупця;

В) курс, згідно з яким банк продає валюту.

Г) усі відповіді правильні.

14. Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно незбіжні зобов’язання {пасиви) і вимоги (активи) для учасників валютного ринку, – це:

А) відкрита валютна позиція;

Б) валютна позиція;

В) коротка відкрита валютна позиція;

Г) довга валютна позиція.

15. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) – це:

А) відкрита валютна позиція;

Б) довга валютна позиція;

В) коротка валютна позиція.

Г) немає правильної відповіді.

16. Фіксинг – це:

А) процедура котирування;

Б) різниця між курсами продавця та покупця;

В) залишки коштів в іноземних валютах;

Г) надлишок надходжень.

17. Різниця між курсами продавця та покупця – це:

А) маржа;

Б) фіксинг;

В) крос-курс;

Г) курс “спот”.

18. Пряме котирування – це:

А) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;

Б) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

В) курс, згідно з яким банк продає валюту;

Г) немає правильної відповіді.

19. Яка політика держави може бути пов’язана з наданням кредитів національним імпортерам та експортерам; з наданням кредитів іноземним позичальникам; з одержанням кредитів від інших держав, міжнародних організацій та зарубіжних комерційних банків; з наданням гарантій за отриманими кредитами:

А) фінансова;

Б) міжнародна;

В) кредитна;

Г) валютна?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Что такое коло и круг.
Ви зараз читаєте: Розділ 14. Міжнародні фінанси – МОДУЛЬ 4