Розділ 9. Державні цільові фонди – МОДУЛЬ 3

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 9. Державні цільові фонди

1. Державні цільові фонди поділяють на:

А) відомчі;

Б) галузеві;

В) економічні;

Г) регіональні.

2. У відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств до Пенсійного фонду:

А) валового доходу підприємства;

Б) фонду заробітної плати;

В) прибутку;

Г) собівартості продукції?

3. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:

А) фінансування

розвитку медицини;

Б) соціально-культурні цілі;

В) фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів;

Г) усі відповіді правильні.

4. Право створювати цільові фонди мають:

А) загальнодержавні органи влади;

Б) місцеві органи влади;

В) правильні відповіді а і б;

Г) немає правильної відповіді.

5. Цільові фонди створюють шляхом:

А) виділення коштів з бюджету;

Б) створення власних джерел доходів;

В) правильні відповіді а і б;

Г) немає правильної відповіді.

6. Позабюджетні цільові фонди:

А) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності;

Б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

В) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

Г) правильні відповіді а і б;

7. Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України:

А) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування

Від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

В) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

Г) усі відповіді правильні.

8. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

А) демографічними причинами;

Б) економічними причинами;

В) усі відповіді правильні;

Г) немає правильної відповіді.

9. Демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

А) середня тривалість життя і її динаміка, кількість осіб пенсійного віку;

Б) чисельність працездатного населення, економічний стан країни в цілому;

В) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

Г) правильні відповіді а і б.

10. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпеченнях

А) економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

Б) надбавки за стаж, умови роботи та ін., наявність і частка осіб, що мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення;

В) правильні відповіді а і б;

Г) немає правильної відповіді.

11. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на:

А) довічні, строкові;

Б) постійні, довічні;

В) солідарні, тимчасові;

Г) постійні, тимчасові.

12. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на:

А) постійні і тимчасові;

Б) державні та місцеві;

В) державні, регіональні;

Г) бюджетні, позабюджетні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Види деформації.
Ви зараз читаєте: Розділ 9. Державні цільові фонди – МОДУЛЬ 3