Самостійність підприємствСамостійність підприємств – важливий принцип господарського розрахунку, що означає свободу підприємств різних типів і форм власності у різних сферах економіки щодо вибору виду господарської діяльності, суб’єктів техніко-економічних відносин (спеціалізації, кооперації та ін.), встановлення цін на виготовлену продукцію, розпорядження чистим прибутком тощо. С. п. є важливою складовою самостійності господарської (див. Самостійність господарська). У сфері правових відносин С. п. означає наявність у них права юридичної особи (див. Юридичні особи). С. п. сприяє раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних ресурсів. Втіленню принципу С. п. в Україні в 90-х XX – на початку XXI ст. перешкоджали високий податковий тягар, бюрократизм і корумпованість чиновників, недосконале законодавство та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Архейська ера.
Ви зараз читаєте: Самостійність підприємств