Соціальна відповідальність бізнесу

Соціальна відповідальність бізнесу – одна з провідних концепцій у тлумаченні основної мети діяльності підприємств, передусім великих фірм і компаній. Згідно з нею, такою метою перестало бути максимальне привласнення прибутку, а визначальним є задоволення соціальних потреб та інтересів усіх верств населення. На користь такого твердження наводяться дані про розширення номенклатури товарів і послуг для населення, кола споживачів цих благ, дотримання норм державного регулювання підприємництва та ін. Американський економіст Дж. Гелбрейт

стверджує, що метою діяльності керівництва великих корпорацій США є вищі цілі цивілізації: захист людей від нестатків, експлуатації та зловживань, збереження національних ресурсів, прогрес науки та ін. Інші західні вчені пріоритетними цілями підприємницької діяльності називають економічне зростання, досягнення вищої продуктивності праці. Швейцарський економіст Ч. Тавел серед п’яти основних цілей сучасної корпорації (соціальна відповідальність бізнесу, управління, зростання обсягу продажу, максимізація прибутку та відповідальність перед споживачами) називає зростання обсягу продажу і збільшення прибутків.
Згідно з прийнятими ОЕСР 1999 принципами корпоративного управління, корпорація повинна защихати права акціонерів та справедливо ставитись до них, стимулювати активну співпрацю між корпораціями і зацікавленими особами у створенні робочих місць, добробуту тощо, дотримуватись чинного законодавства. Питання про С. в. б. слід розглядати в зіставленні з іншими цілями. Домінує серед них привласнення максимального прибутку, зокрема норма і маса (величина) прибутку є головною метою підприємців і критерієм ефективності виробництва, про що свідчить той факт, що з прибутку (різниці між валовою виручкою і собівартістю продукції) нараховують податки до бюджету, сплачують дивіденди, здійснюють розширене відтворення та ін., відношенням прибутку до середньорічної вартості основних фондів і вартості нормованих обігових коштів визначають показник рентабельності підприємства. Однак для досягнення основної мети підприємство має реалізувати похідні цілі – економічне зростання, підвищення продуктивності праці, виготовлення якісних товарів і послуг для задоволення суспільних потреб. Водночас привласнення прибутку не завжди супроводжується соціальною відповідальністю бізнесу. У США, за даними багаторічних соціологічних досліджень, майже третина споживачів не задоволені товарами й наданими послугами, їхньою якістю, цінами на них. Дотримуватись певною мірою вимог соціальної орієнтації бізнесу у розвинених країнах світу змушує боротьба споживачів за свої права, конкурентна боротьба, анти-трестівське законодавство. С. в. б. не слід розглядати лише як виробництво якісних товарів і надання відповідних послуг, що задовольняють суспільно необхідні потреби населення, оскільки це – лише один із найважливіших напрямів забезпечення такої відповідальності. Іншими напрямами є створення належних умов праці для працездатного населення, збереження довкілля, встановлення заробітної плати на рівні вартості робочої сили, сплата податків до фонду соціального страхування та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Етапи навчального проектування.
Ви зараз читаєте: Соціальна відповідальність бізнесу