Солі силікатної кислоти – ПІДГРУПА КАРБОНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 11. ПІДГРУПА КАРБОНУ

§ 11.8. Солі силікатної кислоти

Солі силікатної кислоти називаються силікатами, їх склад звичайно зображують формулою у вигляді сполук оксидів елементів. Наприклад, формулу силікату кальцію СаSіО3 можна записати так: CaO ∙ SiO2.

Силікати складу R2O ∙ nSiO2, де R2O – оксиди натрію або калію, називаються розчинним склом, а їх концентровані водні розчини – рідким склом. Найбільше значення має

Натрієве розчинне

скло. В техніці його добувають як сплавлянням кварцового піску із содою, так і обробкою аморфного кремнезему концентрованим розчином лугу:

SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3+ СО2;

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O.

Рідке скло застосовують як зв’язуючий матеріал при виготовленні кислототривких бетонів, а також для виготовлення замазок, конторського клею. Ним просочують тканини, дерево і папір для надання їм вогнестійкості та водонепроникності.

Природні сполуки силіцію. Земна кора складається з оксиду силіцію(ІV) і різних силікатів. Природні силікати мають непрості склад і будову. Ось склад деяких природних силікатів:

Польовий шпат

К2О ∙ Аl2О3 ∙ 6SiO2 Слюда К2О ∙ 3Аl2О3 ∙ 6SiO2 ∙ 2Н2О

Азбест ЗМgО ∙ 2SiO2 ∙ 2Н2О Каолініт Аl2О3 ∙ 2SіO2 ∙2Н2О

Силікати, які містять у своєму складі також оксид алюмінію, називаються алюмосилікатами. З названих вище силікатів алюмосилікатами є польовий шпат, каолініт і слюда. У природі найпоширеніші саме алюмосилікати, наприклад польові шпати. Поширені також суміші різних силікатів. Так, гірські породи – граніти та гнейси – складаються з кристаликів кварцу, польового шпату і слюди.

Гірські породи і мінерали на поверхні землі під впливом температури, а потім вологи та вуглекислого газу вивітрюються, тобто повільно руйнуються. Процес вивітрювання польового шпату можна виразити рівнянням реакції:

К2О∙Аl2О3∙6SiO2 + 2Н2О + СО2 = Аl2О3 ∙ 2SiO2 ∙ 2Н2О + К2СО3 + 4SiO2.

Основним продуктом руйнування є мінерал каолініт – головна складова частина білої глини. Внаслідок вивітрювання гірських порід утворилися поклади глини, піску та солей.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Закон збереження механічної енергії.
Ви зараз читаєте: Солі силікатної кислоти – ПІДГРУПА КАРБОНУ